SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 10/12/2023

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

11/2/2023 10:41:22 AM
Sở Công Thương tăng cường triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Sở trong thời gian tới.
 

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Sở đã được các phòng, đơn vị tích cực triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn một số việc triển khai thực hiện chưa quyết liệt, chưa chủ động. Để tăng cường công tác bảo vệ BMNN và đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Sở trong thời gian tới; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thường xuyên quán triệt triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản chỉ đạo của Sở về bảo vệ bí mật nhà nước và Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành tại Quyết định số 1916/QĐ-SCT ngày 02/12/2021 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị, trong đó: chấn chỉnh công tác soạn thảo, xác định BMNN và độ mật của văn bản theo quy định; thực hiện nghiêm quy định trong ký nhận, chuyển giao, bảo quản, lưu giữ BMNN...

2. Quy định về việc lưu trữ tài liệu BMNN:

- Chánh Văn phòng là người thực hiện, tham mưu thực hiện việc sao y bản chính, sao lục và trích sao tài liệu BMNN theo quy định và là người lưu trữ bản gốc của các tài liệu BMNN.

- Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm quản lý bản sao tài liệu bí mật nhà nước và các tài liệu bí mật nhà nước do phòng, đơn vị tham mưu ban hành theo quy định, tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin, tài liệu bí mật ra bên ngoài.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại phòng, đơn vị và chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ BMNN tại phòng, đơn vị mình.

Nguồn Bài: Lê Minh (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” (12/1/2023 6:47:36 PM)
Sở Công Thương tổ chức công bố Quyết định Phó Giám đốc Sở (12/1/2023 5:02:39 PM)
Hải Dương tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại tỉnh Hà Nam 2023 (11/29/2023 2:37:32 PM)
Sở Công Thương tăng cường triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (11/2/2023 10:41:22 AM)
Kết nối tiêu thụ cà rốt và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương với Thương vụ Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài (10/27/2023 7:05:55 AM)
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ cà rốt và nông sản của Hải Dương với hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài (10/23/2023 3:33:13 PM)
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương trong hoạt động xúc tiến thương mại (10/16/2023 8:28:57 AM)
Sở Công Thương làm việc với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết trung thu năm 2023 (9/21/2023 3:00:02 PM)
Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản (6/15/2023 4:43:55 PM)
Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại huyện Cẩm Giàng (5/28/2023 3:45:03 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong