SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 25/6/2024

Công tác Đảng

2/14/2022 2:17:25 AM
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc theo tài liệu triển khai, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thông tin đối ngoại thông điệp.
 

Thực hiện Công văn số 412 - CV/BTGTU ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương về thông tin đối ngoại thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tiêu đề Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc theo tài liệu triển khai, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thông tin đối ngoại thông điệp.

Hoạt động tuyên truyền nhằm thúc đẩy, lan tỏa thông điệp phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cũng như thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến được đăng tải toàn bộ trên Trang thông tin điện tử của Ngành để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nắm bắt thông tin, triển khai, thực hiện.

Nội dung toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem và tải về mã QR- code tại đây!

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong