SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 30/11/2023

Công tác Đảng

3/29/2022 5:04:29 PM
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị

Ngày 29/3/2022, Đảng Bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh những nội dung quan trọng tại Kết luận số 21-KL/TW; đồng chí nêu rõ: “Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm”. Hội nghị triển khai cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đảng viên; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.  Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị trong thời gian tới.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Văn Bằng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII). Trong đó, cần nắm chắc, hiểu rõ được 4 điểm mới; 4 mục tiêu; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Thứ hai: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thứ ba: Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, Thứ năm: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
Tổ chức cuộc họp chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022 (8/4/2022 4:34:24 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong