SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Văn phòng

12/21/2023 4:19:03 PM
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023
Ngày 20/12/2023 tại Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên (đơn vị Cụm trưởng) đã diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 2, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
 

Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của 6 Sở Công Thương tham dự hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của 6 Sở Công Thương thuộc Cụm thi đua số 2.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm, trong năm 2023 nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đạt được những kết quả đó là có sự đóng góp trong lĩnh vực công thương của 6 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 2.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) toàn Cụm ước tăng bình quân 10,95% so với cùng kỳ năm trước (cả nước tăng 2,84%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ của cả Cụm ước tăng bình quân 30,4% so với cùng kỳ năm trước (cả nước tăng 9,2%). Tổng kim ngạch xuất khẩu của cả Cụm ước đạt 55,041 tỷ USD, chiếm 32,19% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc.

Tại hội nghị, lãnh đạo 6 Sở Công Thương trong Cụm thi đua số 2 đã thảo luận, đề xuất nhiều nội dung cần phối hợp thực hiện trong thời gian tới để hoạt động công thương của các địa phương có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả Cụm thi đua.

Lãnh đạo Sở Công Thương của 6 tỉnh, thành phố ký giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị bầu Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2024. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương của 6 tỉnh, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương (6/5/2024 8:28:30 AM)
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương (4/17/2024 3:02:16 AM)
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 (3/13/2024 3:04:14 AM)
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024 (3/12/2024 4:19:08 PM)
Sở Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (2/7/2024 10:30:41 AM)
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (12/25/2023 8:34:10 AM)
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023 (12/21/2023 4:19:03 PM)
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/7/2023 4:00:29 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong