SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

3/10/2022 4:52:10 PM
Tổ chức thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 412/UBND về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 489/BTTTT-THH ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt các nội dung Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan có liên quan, xây dựng, tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho cả giai đoạn và kế hoạch hằng năm, đảm bảo phù hợp với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phát triển triển chuyển đổi số của tỉnh; kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15/12 hằng năm. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu nguồn kinh phí thực hiện.

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Đức Anh (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử (5/16/2024 10:46:51 AM)
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024” tỉnh Hải Dương (4/22/2024 5:28:11 PM)
Những lần Bác Hồ về thăm Hải Dương (4/9/2024 4:14:52 PM)
Hướng dẫn sử dụng VNeiD mức độ 1, 2 (3/11/2024 4:00:45 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền (3/11/2024 10:54:45 AM)
Quy trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (4/20/2023 10:24:56 AM)
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2/20/2023 3:34:18 PM)
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (10/20/2022 3:05:26 PM)
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/7/2022 4:21:27 PM)
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 (8/15/2022 8:16:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong