SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

Liên kết tiêu thụ nông sản

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của Hải Dương vào thị trường Hà Nội
Ngày 22/11/2018 tại Hà Nội, Sở Công Thương Hải Dương và Tổng Công ty thương mại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác.
    BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son