SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 11/7/2020

Đường dây nóng

Đường dây nóng của Sở Công Thương
Để hướng dẫn, hỗ trợ người tiêu dùng; tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả và các hành vi tiêu cực, tiếp tay của cá nhân, cơ...
    BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son