SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 18/8/2019

Đường dây nóng

Đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh
Ngày 05/7/2017, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389 tỉnh) ra Thông báo số 937/TB-BCĐ, công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi liên quan
Đường dây nóng của Sở Công Thương
Ngày 05/7/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 938/QĐ-SCT, thành lập đường dây nóng của Sở
    BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son