SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

Thông tin vải thiều

Hải Dương đẩy mạnh xúc tiến thương mại vải quả và hàng nông sản
Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2016, tại thành phố Hải Dương, Uỷ ban nhân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị “ Xúc tiến thương mại tiêu thụ vải quả và hàng nông sản tỉnh Hải Dương năm 2016”.
Vải thiều Thanh Hà được chứng nhận “Thực phẩm an toàn, tin dùng năm 2016″
Sáng 3-6, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận vải thiều Thanh Hà (VTTH) đạt “Thương hiệu thực phẩm an toàn, tin dùng năm 2016”.
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son