SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2019

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 10/6 - 14/6/2019
Giá vàng tăng nhẹ, đô la Mỹ tiếp tục giảm; trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu không có nhiều biến động.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 03/6 - 07/6/2019
Giá vàng tăng mạnh, đô la Mỹ tăng giảm nhẹ; giá khí đốt giảm trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu ít thay đổi.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương tháng 5
Giá thịt lợn tiếp tục giảm; các mặt hàng lương thực, thực phấm khác biến động nhẹ.
Bảng giá thị trưởng Hải Dương ngày 03/6/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Thị trường Hải Dương tháng 5: Giá xăng dầu tăng cao, vật liệu xây dựng biến động nhẹ
Giá xăng dầu bán lẻ tăng cao, bất lợi cho người tiêu dùng, giá gạch nung giảm nhẹ so với tháng 4
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 27/5 - 31/5/2019
Giá vàng và đô la Mỹ tăng giảm thất thường, giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có nhiều biến động.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/5/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/5/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/5/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/5/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son