SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/10/2018

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/10/2018
Giá vàng,ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 08/10 - 12/10/2018
Giá vàng tiếp tục tăng giảm thất thường, giá USD giảm nhẹ; giá xăng dầu tăng nhẹ trong khi đó các mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 01/10 - 05/10/2018
Giá vàng tăng giảm thất thường, giá USD và giá gas tăng nhẹ trong khi đó các mặt hàng thiết yếu ít biến động.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường hải Dương ngày 04/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Diễn biến giá khí đốt và vật liệu xây dựng 9 tháng năm 2018 tại thị trường Hải Dương
Giá khí đốt tăng ảnh hưởng ít nhiều đến một số dịch vụ và mặt hàng thiết yếu, giá sắt thép xây dựng ở mức cao gây ảnh hưởng đến các công trình.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/10/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 24/9 - 28/9/2018
Giá vàng và giá USD biến động nhẹ, giá các mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/9/2018
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son