SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 21/3/2019

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 11/03 - 15/3/2019
Giá vàng diễn biến thất thường, giá đôla Mỹ ổn định; giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu biến động nhẹ.
Bảng giá thị trưởng Hải Dương ngày 15/3/2016
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 04/03 - 08/3/2019
Giá vàng diễn biến ngược chiều đôla Mỹ, giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít biến động.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/3/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương
Diễn biến giá vàng, Euro và USD tháng 2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Giá vàng không theo bất kỳ quy luật nào, rất khó để thu hút nhà đầu tư; giá USD Mỹ biến động nhẹ trong khi Euro vẫn lên xuống tương đối mạnh.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 25/02 - 02/3/2019
Giá vàng và đôla Mỹ biến động giảm; giá khí đốt tăng, giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có nhiều thay đổi.
Giá khí đốt và vật liệu xây dựng ổn định trong tháng 2
Thị trường khí đốt và vật liệu xây dựng ổn định đã tác động tích cực tới đời sống và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/03/2019
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son