SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
Đồng chí Mai Văn Hội, Phó Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón tuân thủ các quy định của pháp luật, tổ chức lại hệ thống phân phối,… và chịu trách nhiệm quản...
Sở Công Thương xây dựng nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường
Sở yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường.
Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất"
Sở Công Thương các tỉnh khu vực phía Bắc đã tham gia các ý kiến đóng góp ghi nhận một số nội dung tích cực của dự thảo, đồng thời chỉ ra những khó khăn tồn tại và vướng mắc có thể gặp phải trong công...
Tăng cường quản lý hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc được phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở...
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2016, Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại tổ chức khóa huấn luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 100 cán bộ và nhân viên của Công ty.
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2016 - "Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta"
Ngày 23/5/2016, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Công văn số 637/SCT-KTATMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016.
Hội nghị phổ biến, tuyền truyền Luật an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật liên quan
Đồng chí Mai Văn Hội - Phó Giám đốc, Sở Công Thương Hải Dương nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mời tham dự Hội Nghị phổ biến, tuyên truyền Luật an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật liên quan
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương kính mời lãnh đạo cơ sở, cán bộ quản lý tham dự để Hội nghị thành công tốt đẹp.
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, Sở sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Chuỗi các hoạt động tăng cường an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2016
Nhằm tăng cường triển khai công tác an toàn - phòng chống cháy nổ ngành Công Thương và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.
Triển khai hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số hoạt động trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia.
Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN lần thứ 18 năm 2016
Ngày 18 tháng 01 năm 2016, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý Chương trình An toàn, vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia...
Tập huấn thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho các đối tượng ngành...
Báo cáo trình tại hội nghị tập trung trình bày các nội dung liên quan tới các chủ trương, chính sách và chiến lược Phát triển bền vững Quốc gia.
Tiếp tục huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Cục Kỹ thật an toàn môi trường - Bộ Công Thương đã truyền đạt đến học viên những nội dung cơ bản trong hoạt động hóa chất như: Các quy định của pháp luật liên quan đến hóa chất...
Công ty TNHH Ford Việt Nam tổ chức huấn luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất
Một trong những nội dung được các học viên đặc biệt quan tâm là các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất...
Tăng cường công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Công văn số 1189/SCT-KTATMT và 1190/SCT-KTATMT để chỉ đạo các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động hóa chất và doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công...
Tiếp tục triển khai huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất
Trong hai ngày 25, 26/9/2015, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho 61 học viên là người quản lý, người lao động trực tiếp làm...
Tập huấn kiểm tra, sát hạch kiến thức VSATTP
Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra kiến thức về an toàn thực...
Phổ biến văn bản về hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
Ngày 29/7/2015, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Hải Dương 2016
Ngày 23/7/2015, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1645/KH-UBND về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Hải Dương năm 2016.
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son