SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

Đào tạo, hội thảo

Mời tham dự khóa học "Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa học “Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh”.
Marketing hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Marketing là một trong những hoạt động quan trọng nhất của doanh nghiệp, nó đóng vai trò quyết định đối với khả năng phát triển kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường và tối đa lợi nhuận.
Mời tham dự khóa học "Marketing hiện đại"
Nhằm hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương nắm được những kỹ năng cần thiết, sử dụng công cụ chuyên sâu về marketing hiện đại để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng...
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu.
Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, hướng tới sản xuất - kinh doanh bền vững.
Mời tham dự lớp tập huấn "Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu - Promocen (Cục Xúc tiến Thương mại) tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và...
Khóa học "Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh"
Đàm phán, giao dịch để đi tới ký kết hợp đồng là một trong những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp, của mỗi người tham gia kinh doanh. Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán đã trở thành phương tiện đạt...
Mời tham dự khóa học “Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp”
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa học “Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực trong...
Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và quản trị bán hàng
Trong 02 ngày 16-17/3 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, tổ chức khoá học “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp...
Mời tham dự khóa học “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và quản trị bán hàng”
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và quản...
Mời tham dự Hội thảo Giới thiệu tiềm năng cơ hội kinh doanh với thị trường Ả rập Xê út và các nước Trung Đông
Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại diện lãnh đạo vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á - Bộ Công thương tổ chức buổi Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng cơ...
Nâng cao nghiệp vụ kế toán dành cho doanh nghiệp
Trong 02 ngày từ 19-20/10/2011, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tổ chức khoá bồi dưỡng kiến thức với nội dung “Kế...
Mời tham dự khóa học “Kế toán dành cho nhà quản lý”
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức “Kế toán dành cho nhà quản lý”
Hội nghị giao thương ngành xi măng tại Trung Quốc
Hải Dương được đánh giá là một trong những địa phương sản xuất xi măng lớn nhất cả nước. Những thương hiệu xi măng như Hoàng Thạch, Phúc Sơn, Hải Dương... đã khẳng định được thương hiệu trên thị...
Nâng cao nhận thức cho cán bộ Ngành Công Thương ứng phó với biến đổi khí hậu
Trong 03 ngày, từ ngày 25-27/8/2011 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Trường Cán bộ Công Thương TW tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao nhận thức cho cán bộ ngành Công thương ứng phó...
Mời tham dự tập huấn “Nâng cao nhận thức cho cán bộ ngành Công Thương ứng phó với biến đổi khí hậu"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương TW tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao nhận thức cho cán bộ ngành Công Thương ứng phó với biến đổi khí...
Nâng cao kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp
Trong hai ngày, từ 21-22/6/2011 Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Hải Phòng) tổ chức khóa học “Pháp luật hợp đồng trong kinh...
Mời tham dự khóa học "Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về “Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh”.
Mời tham dự khóa đào tạo Nghiệp vụ kinh doanh, môi giới bất động sản
Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương nâng cao kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh những quy...
Mời tham dự Hội thảo "Tiềm năng hợp tác kinh doanh với thị trường Ấn Độ" 28/4/2011
Trung tâm Xúc tiến thương mại phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu tiếm năng hợp tác kinh doanh với thị trường Ấn Độ” nhằm cung cấp cho các doanh...
Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức tập huấn “Quyền sở hữu trí tuệ" cho doanh nghiệp
Ngày 08/4/2011, Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tập huấn với nội dung “Sở hữu trí tuệ và những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm” cho các doanh nghiệp...
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son