SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

Đào tạo, hội thảo

Cấp Giấy chứng nhận Môi giới Bất động sản
Tất cả các cá nhân, pháp nhân tham gia vào lĩnh vực kinh doanh Bất động sản bắt buộc phải có “Chứng chỉ Môi giới Bất động sản, Định giá Bất động sản, Quản lý và Điều hành sàn giao dịch bất động sản”.
Mời tham dự khóa học "Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp"
Nhằm giúp đỡ các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả, thích ứng được với môi trường kinh doanh cạnh tranh và biến động, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương...
Khóa học " Pháp luật Hợp đồng kinh doanh"
Trong 02 ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2013 Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (Chi nhánh Hải Phòng) tổ chức khóa đào tạo về “Pháp luật về Hợp...
Mời tham dự khóa học "Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa học “Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh”.
Marketing hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Marketing là một trong những hoạt động quan trọng nhất của doanh nghiệp, nó đóng vai trò quyết định đối với khả năng phát triển kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường và tối đa lợi nhuận.
Mời tham dự khóa học "Marketing hiện đại"
Nhằm hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương nắm được những kỹ năng cần thiết, sử dụng công cụ chuyên sâu về marketing hiện đại để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng...
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu.
Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, hướng tới sản xuất - kinh doanh bền vững.
Mời tham dự lớp tập huấn "Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu - Promocen (Cục Xúc tiến Thương mại) tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và...
Khóa học "Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh"
Đàm phán, giao dịch để đi tới ký kết hợp đồng là một trong những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp, của mỗi người tham gia kinh doanh. Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán đã trở thành phương tiện đạt...
Mời tham dự khóa học “Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp”
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa học “Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực trong...
Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và quản trị bán hàng
Trong 02 ngày 16-17/3 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, tổ chức khoá học “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp...
Mời tham dự khóa học “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và quản trị bán hàng”
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và quản...
Mời tham dự Hội thảo Giới thiệu tiềm năng cơ hội kinh doanh với thị trường Ả rập Xê út và các nước Trung Đông
Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại diện lãnh đạo vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á - Bộ Công thương tổ chức buổi Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng cơ...
Nâng cao nghiệp vụ kế toán dành cho doanh nghiệp
Trong 02 ngày từ 19-20/10/2011, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tổ chức khoá bồi dưỡng kiến thức với nội dung “Kế...
Mời tham dự khóa học “Kế toán dành cho nhà quản lý”
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức “Kế toán dành cho nhà quản lý”
Hội nghị giao thương ngành xi măng tại Trung Quốc
Hải Dương được đánh giá là một trong những địa phương sản xuất xi măng lớn nhất cả nước. Những thương hiệu xi măng như Hoàng Thạch, Phúc Sơn, Hải Dương... đã khẳng định được thương hiệu trên thị...
Nâng cao nhận thức cho cán bộ Ngành Công Thương ứng phó với biến đổi khí hậu
Trong 03 ngày, từ ngày 25-27/8/2011 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Trường Cán bộ Công Thương TW tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao nhận thức cho cán bộ ngành Công thương ứng phó...
Mời tham dự tập huấn “Nâng cao nhận thức cho cán bộ ngành Công Thương ứng phó với biến đổi khí hậu"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương TW tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao nhận thức cho cán bộ ngành Công Thương ứng phó với biến đổi khí...
Nâng cao kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp
Trong hai ngày, từ 21-22/6/2011 Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Hải Phòng) tổ chức khóa học “Pháp luật hợp đồng trong kinh...
Mời tham dự khóa học "Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh"
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về “Pháp luật Hợp đồng trong kinh doanh”.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son