SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/1/2018

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

4/4/2017 3:30:12 PM
Triển khai kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ
Đợt kiểm tra chuyên đề được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2017.
 

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong việc duy trì và thực hiện các điều kiện sản xuất phân bón theo quy định của pháp luật; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý đối với các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ngăn chặn các doanh nghiệp sản xuất không có giấy phép nhằm trốn tránh pháp luật; đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, phát hiện những bất cập trong công tác quản lý phân bón nói chung, phân vô cơ nói riêng để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định hiện hành về quản lý phân bón. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017. 

 
 
Đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ, doanh nghiệp thuê gia công phân bón vô cơ và các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh

Đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ đã được cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ: Tập trung kiểm tra việc duy trì các điều kiện sản xuất theo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, Nghị định số 77/2016/NĐ-CP và thông tư số 29/2014/TT-BTC; kiểm tra nguyên liệu đầu vào, chủng loại, bao bì, nhãn hàng hóa….; kiểm tra chất lượng sản phẩm thông qua việc lấy mẫu để giám định. Phát hiện, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất trái phép, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; kiểm tra tư cách pháp nhân, địa điểm sản xuất, máy thiết bị, nguyên liệu, thành phẩm, kiểm tra chất lượng phân bón vô cơ thông qua việc lấy mẫu để giám định (trong trường hợp phát hiện có thành phẩm tại cơ sở sản xuất).

Đối với các doanh nghiệp thuê gia công phân bón vô cơ: Kiểm tra trách nhiệm của bên thuê sản xuất trong kiểm tra, giám sát việc sản xuất tại nơi nhận thuê sản xuất; kiểm tra chủng loại, nguồn gốc, nơi sản xuất sản phẩm phân bón, đối chiếu với Giấy phép thuê sản xuất phân bón; kiểm tra chất lượng phân bón thông qua việc lấy mẫu để giám định. Phát hiện, kiểm tra doanh nghiệp sản xuất trái phép, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thuê sản xuất phân bón vô cơ; kiểm tra tư cách pháp nhân, địa điểm trụ sở chính, địa điểm thuê sản xuất, kiểm tra chất lượng phân vô cơ thông qua việc lấy mẫu để giám định (trong trường hợp phát hiện có thành phẩm tại trụ sở chính hoặc cơ sở thuê sản xuất).

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón vô cơ: Kiểm tra các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa kinh doanh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng hàng hóa…

Kế hoạch kiểm tra được ban hành theo Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 của Bộ Công Thương ; chỉ đạo của Cục QLTT tại các văn bản số 353/QLTT-KSCLHH ngày 20/3/2017 về việc thực hiện Kế hoạch hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017; văn bản số 207/QLTT-KSCLHH ngày 20/02/2017 về việc kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón.

Trong quá trình tổ chức thực hiện không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ sở sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ; tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra phải gắn liền với công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật đối với các doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra rút ra những vấn đề cần chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước về phân bón vô cơ; kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi các quy định của pháp luật về quản lý phân bón.

Đợt kiểm tra chuyên đề được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2017./. 

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Chi cục QLTT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (12/1/2017 10:33:37 AM)
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 (10/30/2017 10:00:53 AM)
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm sau 10 năm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực (10/19/2017 4:08:39 PM)
Kết quả kiểm tra liên ngành thị trường Tết Trung thu năm 2017 (10/19/2017 10:31:11 AM)
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (10/3/2017 10:31:49 AM)
Kết quả công tác QLTT tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 (9/29/2017 10:06:55 AM)
Kết quả công tác tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 của Chi cục QLTT (9/6/2017 10:36:59 AM)
Tiêu hủy gần 5 tấn hàng hóa vi phạm hành chính (8/31/2017 11:43:35 AM)
Kết quả công tác Quản lý thị trường tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 (8/9/2017 3:54:11 PM)
Nghị định 67/2017/NĐ-CP: Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (7/20/2017 10:26:36 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son