SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/9/2017

Văn phòng

1/17/2017 8:37:02 AM
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017
Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Theo đó, Sở Công Thương cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thi đua và hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân để các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

Thời gian đăng ký danh hiệu thi đua gửi về Sở (qua Văn phòng) trước ngày 28/02/2017.

Đề tài, sáng kiến, giải pháp trong công tác quản lý đăng ký trước ngày 31/03/2017 và nộp báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề tài về Sở (qua Văn phòng) trước ngày 30/9/2017.

Nội dung chi tiết Công văn số 03/SCT-VP và Bản mẫu đăng ký thi đua năm 2017 xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (9/21/2047 10:39:29 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương (6/30/2017 9:54:07 AM)
Năm 2017: Sở Công Thương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (1/6/2017 4:02:19 PM)
Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2016 của Sở Công Thương (1/3/2017 3:09:26 PM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (12/15/2016 9:37:22 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương (9/9/2016 4:01:27 PM)
Giao lưu thể thao kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2016 (8/31/2016 4:17:03 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son