SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

Văn phòng

11/4/2020 9:50:42 AM
Sở Công Thương giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2020
Tính đến hết ngày 30/10/2020, Sở tiếp nhận 507 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 37 hồ sơ, tổng số 544 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ.
 

Năm 2020, Lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức các phòng, đơn vị phối hợp tốt với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở đã thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết đối với 124/124 TTHC cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm và tiến hành giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình quy định.

Tính đến hết ngày 30/10/2020, Sở tiếp nhận 507 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 37 hồ sơ, tổng số 544 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ, trong đó trả lại 09 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết; 14 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 544/544 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%) được giải quyết theo cơ chế một cửa.

Ngoài ra, Sở Công Thương tiếp nhận 4.615 hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức nộp qua Hệ thống dịch vụ công - Một cửa điện tử; trong đó 3.835 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Năm 2021, Sở Công Thương sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Công Thương và của Sở; tích cực phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Sở sẽ tăng cường công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC qua nhiều kênh thông tin.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 của Sở Công Thương (9/22/2020 9:37:04 AM)
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (9/18/2020 7:48:08 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son