SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/8/2019

Công nghiệp

8/6/2019 4:33:31 PM
Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về chính sách và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng các hệ thống quàn lý chất lượng.
 
Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về chính sách công nghiệp hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

 
Tại lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chính sách công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có sự tham gia của đại diện các Sở: Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chính sách CNHT

Tham dự lớp đào tạo học viên được Tiến sĩ Trương Thị Chí Bình - Phó chủ tịch/Tổng thư ký Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) truyền đạt 03 chuyên đề về: Tổng quan về hệ thống chính sách, quản lý dành cho lĩnh vực CNHT tại Việt Nam; Công tác hỗ trợ phát triển ngành CNHT và doanh nghiệp sản xuất CNHT tại mỗi địa phương; Thực trạng phát triển các ngành CNHT hiện nay ở Việt Nam; Lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ quản lý nhà nước về chính sách CNHT, để đáp ứng yêu cầu triển khai, thực hiện việc quản lý và phát triển ngành CNHT trên địa bàn tỉnh.

Đối với lớp đào tạo cho Lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ phụ trách, quản lý liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích hợp 3 hệ thống quản lý ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 được ông Trần Văn Học  - Trưởng ban nghiên cứu, Hỗ trợ phát triển tiêu chuẩn chất lượng và Bảo vệ người tiêu dùng (VINATAS) truyền đạt các nội dung về: Tổng quan về các tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý tích hợp “Chất lượng - an toàn - môi trường”; Hệ thống quản lý tích hợp “Chất lượng - an toàn - môi trường”; Kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý tích hợp.

Báo cáo viên truyền đạt tại lớp đào tạo

Tại lớp đào tạo, các học viên còn tích cực trao đổi, thảo luận và được giải đáp những thắc mắc về CNHT, khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng các hệ thống quản lý tích hợp và kinh nghiệm của một số đơn vị áp dụng thành công hệ thống quản này.

Cũng tại lớp đào tạo các doanh nghiệp CNHT đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ cho các CNHT vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh về ngân sách, nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy công nghiệp tỉnh phát triển.

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/25/2017 7:41:52 AM)
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (9/20/2017 4:17:41 PM)
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 2:13:32 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son