SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

9/16/2021 8:47:36 AM
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi giao ban ngày 07/9/2021
Ngày 07/9/2021, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp Giao ban tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021. Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở đã thống nhất và thông qua nội dung như sau:
 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2021, các phòng và đơn vị tiếp tục triển khai các công việc được giao, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp; tiếp tục thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn.

Bên cạnh kết quả chung, Sở đã đánh giá những kết quả cụ thể đạt được trong tháng qua theo lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý của ngành mà từng phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện.

Trong tháng 9, Sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo chức năng của Sở.

Yêu cầu các phòng thuộc Sở liên quan đến phòng, chống dịch Covid- 19 thì đề xuất các giải pháp về phòng chống dịch của lĩnh vực đó và xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc của lĩnh vực được phân công.

Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác quy hoạch trước ngày 15/9/2021. Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch năm 2022 theo định hướng của tỉnh và Bộ Công Thương. Tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Nội dung chi tiết Thông báo Kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 9/2021 xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức, tham gia Hội nghị trực tuyến Khối công thương địa phương năm 2021 (10/16/2021 2:50:33 AM)
Chủ động ứng phó với mưa bão lũ và tăng cường công tác phòng, chống thiên tai ngành Công Thương (10/11/2021 2:38:00 PM)
Kiểm tra về An toàn, vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu 2021 (9/20/2021 2:05:30 PM)
Sở Công Thương xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid- 19 tại cơ quan (9/20/2021 3:17:03 AM)
Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch Covid- 19 trong chuỗi cung ứng hàng hóa (9/7/2021 10:23:53 AM)
Thông tin về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 do tác động của dịch Covid-19 (8/30/2021 3:52:04 PM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8/2021 (8/30/2021 8:10:07 AM)
Sở Công Thương làm việc với các đơn vị sản xuất, chiết nạp và cung ứng oxy trên địa bàn tỉnh (8/19/2021 8:46:00 AM)
Sở Công Thương thành lập Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh (8/18/2021 9:18:18 AM)
Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (8/6/2021 7:15:57 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son