SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 24/6/2017

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

6/12/2017 2:08:09 PM
Xuất nhập khẩu của Hải Dương 5 tháng đầu năm 2017
Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Hải Dương đứng vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Hải Dương tháng 5 đạt 399 triệu 754 tăng 14,3% so với tháng 5/2016; tính chung 5 tháng sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 1.850,4 triệu USD tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của tỉnh tháng 5 đạt 416 triệu USD tăng 5,5% so với tháng 5/2016; tính chung 5 tháng sơ bộ kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 1.938 triệu USD tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về quy mô giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tỉnh Hải Dương đứng vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét trong phạm vị khu vực Đồng bằng sông Hồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hải Dương đứng thứ 4/10 tỉnh, thành phố; sau tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và Hải Phòng.

Về quy mô giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2017 của các tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ nhất với giá trị kim ngạch xuất khẩu sơ bộ 5 tháng đạt 13.760,9 triệu USD; tiếp đến là tỉnh Thái Nguyên đạt 10.187,2 triệu USD; Bắc Ninh đạt 9.996,8 triệu USD; Bình Dương đạt 8.204,6 triệu USD; Đồng Nai đạt 6.453,9 triệu USD. Thành phố Hà Nội đứng vị trí thứ 6 với giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ 5 tháng đạt 4.621,9 triệu USD./.

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khảo sát trực tuyến Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi (6/9/2017 5:02:30 PM)
Nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm! (6/2/2017 4:47:56 PM)
Kết quả triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế của Sở Công Thương Hải Dương (12/2/2016 8:56:34 AM)
Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội! (11/23/2016 9:28:47 AM)
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (12/31/2015 11:03:43 AM)
Sơ kết công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2015 (8/12/2015 4:42:25 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son