SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 22/1/2018

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

6/12/2017 2:08:09 PM
Xuất nhập khẩu của Hải Dương 5 tháng đầu năm 2017
Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Hải Dương đứng vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Hải Dương tháng 5 đạt 399 triệu 754 tăng 14,3% so với tháng 5/2016; tính chung 5 tháng sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 1.850,4 triệu USD tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của tỉnh tháng 5 đạt 416 triệu USD tăng 5,5% so với tháng 5/2016; tính chung 5 tháng sơ bộ kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 1.938 triệu USD tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về quy mô giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tỉnh Hải Dương đứng vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét trong phạm vị khu vực Đồng bằng sông Hồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hải Dương đứng thứ 4/10 tỉnh, thành phố; sau tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và Hải Phòng.

Về quy mô giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2017 của các tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ nhất với giá trị kim ngạch xuất khẩu sơ bộ 5 tháng đạt 13.760,9 triệu USD; tiếp đến là tỉnh Thái Nguyên đạt 10.187,2 triệu USD; Bắc Ninh đạt 9.996,8 triệu USD; Bình Dương đạt 8.204,6 triệu USD; Đồng Nai đạt 6.453,9 triệu USD. Thành phố Hà Nội đứng vị trí thứ 6 với giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ 5 tháng đạt 4.621,9 triệu USD./.

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (8/17/2017 9:10:37 AM)
Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu (8/14/2017 2:31:48 PM)
Kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2017 (7/20/2017 4:44:12 PM)
Thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt-Lào (7/14/2017 6:00:17 PM)
Công bố thông tin về văn phòng đại diện công ty nước ngoài thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 4:46:56 PM)
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương ĐCSVN (7/3/2017 9:30:13 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son