SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/2/2018

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

8/18/2016 10:18:54 AM
Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất"
Sở Công Thương các tỉnh khu vực phía Bắc đã tham gia các ý kiến đóng góp ghi nhận một số nội dung tích cực của dự thảo, đồng thời chỉ ra những khó khăn tồn tại và vướng mắc có thể gặp phải trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Triển khai Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020. Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất". Dự thảo này được Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì xây dựng.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo, chuyên viên các Sở Công Thương khu vực phía Bắc, trong đó có đại diện Sở Công Thương tỉnh Hải Dương và đại diện các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động hóa chất. Ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó Cục trưởng Cục hóa chất, Bộ Công Thương chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Tổ soạn thảo đã trình bày tóm tắt nội dung của Dự thảo và tổng hợp những ý kiến đã đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia vào Dự thảo sau khi được đăng tải trên website: http://cuchoachat.gov.vn.       

Đại diện các Sở Công Thương đã tham gia các ý kiến đóng góp ghi nhận một số nội dung tích cực của dự thảo, đồng thời chỉ ra những khó khăn tồn tại và vướng mắc có thể gặp phải trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Với đặc thù tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hải Dương chủ yếu là các đối tượng sử dụng hóa chất với quy mô nhỏ nhưng đa dạng về chủng loại, mức độ nguy hiểm; ngoài các ý kiến đóng góp bằng văn bản, đại diện Sở Công Thương Hải Dương còn đưa ra ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội thảo, trong đó kiến nghị cần bổ sung vào Dự thảo các điều khoản quy định chi tiết hơn nữa với đối tượng sử dụng hóa chất giúp công tác quản lý nhà nước tại địa phương dễ dàng thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe góp ý sâu sắc, thiết thực của đại diện các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động hóa chất. Các đơn vị hoạt động hóa chất đã chỉ ra sự bất cập, không theo kịp của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành với tình hình phát triển thực tế hoạt động hóa chất . Các đơn vị này cũng đưa ra sự thiếu đồng bộ trong quản lý hóa chất giữa các cơ quan quản lý Nhà nước cấp Trung ương và các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.

Kết luận hội nghị, ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó Cục trưởng đã tiếp thu các ý kiến và giải trình các vướng mắc của các đại biểu tham dự. Ông và Tổ soạn thảo mong muốn, sau khi kết thúc hội thảo, sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến tham gia, đóng góp của Sở Công Thương các tỉnh khu vực phía Bắc; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp qua văn bản hoặc đóng góp ý kiến trực tiếp Dự thảo trên website: http://cuchoachat.gov.vn.

Nguồn Bài: Đào Văn Quảng (Phòng KT, AT&MT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kiểm tra An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (2/6/2018 3:14:11 PM)
Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ - PCCN dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 (12/22/2017 4:22:29 PM)
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm các 2018, 2019 (12/7/2017 2:02:16 PM)
Bộ Công Thương tập huấn về công cụ Calculator 2050 của VN và các công cụ quản lý phát thải khí nhà kính (10/4/2017 3:58:19 PM)
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATVSTP Tết Trung thu 2017 (9/25/2017 3:27:04 PM)
Sở Công Thương phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017 (9/13/2017 11:14:04 AM)
Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Hòa An (8/31/2017 10:52:56 AM)
Mời tham gia Chương trình "Báo chí về phát triển kinh tế bền vững và chống biến đổi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" (8/10/2017 7:49:43 AM)
Phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương (7/24/2017 3:29:16 PM)
Phổ biến các VBPL về quản lý, kiểm soát, tiền chất công nghiệp liên quan tới hoạt động hoá ngành Công Thương (7/4/2017 3:28:08 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son