SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

4/27/2017 11:16:28 AM
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
Những tập thể, cá nhân ngành Công Thương có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác năm 2017 sẽ được biểu dương, khen thưởng.

Với mục đích nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị; Sở Công Thương xây dựng kế hoạch truyên truyền tới tập thể, cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương những nội dung tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Bộ, Ngành, tỉnh phát động, kết quả và tác động của phong trào; các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của ngành Công Thương.

Tiêu chí điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ cao, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua... trong các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới dựng nông thôn mới, gương người tốt việc tốt, gương sáng về nghệ nhân, trí thức, xây dựng Đảng, đoàn thể; điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hình thức tuyên truyền: Trên Trang thông tin điện tử ngành Công Thương; tổ chức trao đổi, giao lưu hoặc tham quan thực tế; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực của ngành Công Thương; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan…

Thông qua kế hoạch, Sở Công thương yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để biểu dương, tôn vinh nhân rộng, sáng tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị./.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống do bão số 04 gây ra (8/16/2018 8:32:46 AM)
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống cơn bão số 3 (7/18/2018 11:08:09 AM)
Triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước" (5/29/2018 9:55:21 AM)
Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" (4/24/2018 10:31:27 AM)
Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) (4/19/2018 3:47:07 PM)
Công đoàn Công Thương: Chung tay hành động vì an toàn thực phẩm (4/11/2018 9:36:22 AM)
Hải Dương: Khai mạc Lễ hội Văn miếu Mao Điền và Ngày hội sách Xuân Mậu Tuất 2018 (4/2/2018 8:09:31 AM)
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) (1/10/2018 2:39:28 PM)
Đặc sản Ổi Thanh Hà (11/21/2017 5:37:53 PM)
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (9/20/2017 4:12:57 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son