SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

Công tác Đảng

8/23/2018 3:12:39 PM
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ngày 14/8/2018, Đảng ủy Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 72-CV/DU về tiếp tục tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 
Theo đó, Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường, các chi bộ trực thuộc tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đản viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông, tin truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến các vấn đề, sự kiện đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xuyên tạc…

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong nêu cao ý thức trách nhiệm, tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương về tuyên truyền sự kiện trên, Trung tâm Xúc tiến thương mại đăng tải toàn văn nội dung Đề cương tuyên truyền để Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc nắm bắt thông tin, chủ động triển khai trong các cuộc họp hàng tháng.

Toàn văn nội dung Đề cương tuyên truyền tải về tại đây!.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (1/15/2021 2:33:24 PM)
Hội nghị học tập triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025) (12/28/2020 7:30:10 AM)
Đảng ủy Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII (9/25/2020 9:30:52 AM)
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (6/13/2020 7:35:37 AM)
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương (3/27/2020 9:47:28 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1/17/2020 2:58:14 PM)
Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Hải Dương Lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2022 (8/29/2019 8:31:21 AM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nội dung liên quan (8/9/2019 2:13:39 PM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019 (4/4/2019 4:32:01 PM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (1/30/2019 4:25:46 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son