SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

4/23/2020 3:32:53 PM
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020
Tổ chức tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các quy định của Luật ATVSLĐ, các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động ngành Công thương về ATVSLĐ, phòng chống dịch bệnh Covid-19...
 
Thực hiện Công văn số 373/ATMT-ATCN ngày 15/4/2019 của Cục Kỹ thuật, An toàn và Môi trường công nghiệp về tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Công văn số 791/CV-HĐATVSLĐ ngày 16/4/2020 của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động về việc thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Kế hoạch số 163/KH-SCT ngày 04/2/2020 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương về triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, ngày 22/4/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Công văn số 740/SCT-KTATMT về tăng cường thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở; phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện/TP/thị xã; các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Tổ chức tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các quy định của Luật ATVSLĐ, các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động ngành Công thương về ATVSLĐ, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cả khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động,...;

Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, tại một số các đường phố, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 tới các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn; chủ động rà soát, thống kê, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ trên địa bàn;

Sau khi kết thúc Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan/đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương phải tổng kết, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 về Thường trực Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh theo quy định./.

Nguồn Bài: Nguyễn Quốc Huy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (10/18/2021 9:31:59 AM)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương (9/28/2021 9:24:39 AM)
Nâng cao công tác kỹ thuật, an toàn trong khai thác mỏ hầm lò (9/16/2021 9:47:32 AM)
Dừng các hoạt động vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/1/2021 11:30:06 AM)
Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Ninh Giang dịp lễ Quốc khánh 2/9 (8/24/2021 11:15:43 AM)
Tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với tổ chức, cá nhân thuộc ngành Công Thương (5/31/2021 9:04:18 AM)
Sở Công Thương đẩy mạnh công tác ATVSLĐ - PCC năm 2021 (3/2/2021 11:15:32 AM)
Tăng cường an toàn PCCN trong thời gian Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (1/20/2021 3:43:46 PM)
Trên 120 đại biểu dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hành sản xuất sạch hơn (11/27/2020 8:49:52 AM)
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (9/22/2020 2:17:32 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son