SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2018

Thương mại

8/18/2017 4:28:13 PM
Triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên dịa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2018
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chỉ sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018.

Thực hiện Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 của Bộ Công Thương, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (gọi tắt là Lộ trình).

Ngày 18/8/2017, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 1199/SCT-QLTM gửi tới các đơn vị trực thuộc thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Theo đó, Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai thực hiện tốt, theo quy định những nội dung sau:

1. Các đơn vị trực thuộc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện Lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để nghiêm túc triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trong toàn hệ thống; đảm bảo từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

2. Các thương nhân phân phối và đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện Lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg; chủ đồng cân đối nguồn hàng, đảm bảo kế hoạch kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp, đáp ứng yêu cầu từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tháng 01/2018 (2/9/2018 4:30:19 PM)
Kết quả công tác quản lý nhà nước về hội chợ và khuyến mại trên địa bàn tỉnh (1/2/2018 8:23:24 AM)
Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh (10/16/2017 9:20:49 AM)
Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương (10/5/2017 10:51:24 AM)
Thị trường lương thực và thực phẩm 9 tháng qua chịu cú sốc lớn từ giá thịt lợn (9/30/2017 6:00:26 PM)
Mời tham dự Hội thảo “Thông tin thị trường và hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản” (9/21/2017 9:44:55 AM)
Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn (7/31/2017 3:59:43 PM)
Tiếp tục đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh (7/11/2017 2:09:38 PM)
Kết quả hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (6/6/2017 8:38:58 AM)
Thông báo liên quan đến chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (5/16/2017 8:23:52 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son