SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Thương mại

8/18/2017 4:28:13 PM
Triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên dịa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2018
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chỉ sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018.

Thực hiện Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 của Bộ Công Thương, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (gọi tắt là Lộ trình).

Ngày 18/8/2017, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 1199/SCT-QLTM gửi tới các đơn vị trực thuộc thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Theo đó, Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai thực hiện tốt, theo quy định những nội dung sau:

1. Các đơn vị trực thuộc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện Lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để nghiêm túc triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trong toàn hệ thống; đảm bảo từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

2. Các thương nhân phân phối và đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện Lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg; chủ đồng cân đối nguồn hàng, đảm bảo kế hoạch kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp, đáp ứng yêu cầu từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Những nội dung mới trong quản lý hoạt động xúc tiến thương mại (6/29/2018 3:16:49 PM)
Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (6/28/2018 3:15:37 PM)
Trình tự phát triển mới cơ sở kinh doanh xăng dầu (5/14/2018 8:37:56 AM)
Quy định mới trong quản lý hoạt động mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (3/30/2018 10:34:49 AM)
Tăng cường quản lý hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tiếp cho nhân dân (3/26/2018 10:17:06 AM)
Giá vàng và ngoại tệ biến động mạnh sau Tết Nguyên đán 2018 (3/1/2018 12:02:41 PM)
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tháng 01/2018 (2/9/2018 4:30:19 PM)
Kết quả công tác quản lý nhà nước về hội chợ và khuyến mại trên địa bàn tỉnh (1/2/2018 8:23:24 AM)
Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh (10/16/2017 9:20:49 AM)
Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương (10/5/2017 10:51:24 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son