SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

5/5/2021 4:06:26 PM
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2021)
Để thiết thực chào mừng ngày truyền thống của ngành, ngày 28/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 608/KH-SCT về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương.
 
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025;  cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ngành Công Thương Hải Dương, đó là năm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951- 14/5/2021).

Để thiết thực chào mừng ngày truyền thống của ngành, ngày 28/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 608/KH-SCT về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021)

Theo Kế hoạch, Sở Công Thương tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương nhằm giáo dục truyền thống xây dựng và phát triển trong 70 năm qua của ngành Công Thương Việt Nam nói chung, của ngành Công Thương tỉnh Hải Dương nói riêng; tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, người lao động  trong ngành về truyền thống, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương Hải Dương.

Bên cạnh đó, các hoạt động còn khơi dậy lòng tự hào của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng trong công tác và sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam do Sở Công Thương tổ chức gồm 4 nội dung như: Phát động thi đua quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tuyên truyền 70 năm ngành Công Thương tỉnh Hải Dương; tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương; tổ chức gặp mặt kỷ kiệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương.

Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở theo điều kiện cụ thể và thời gian phù hợp chủ động tổ chức các hoạt động cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nhằm ôn lại quá trình thành lập và phát triển của ngành Công Thương Việt Nam nói chung, ngành Công Thương tỉnh Hải Dương nói riêng và của cơ quan, đơn vị.

Sở Công Thương đề nghị Công đoàn ngành Công Thương phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương.

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo các nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương được tổ chức thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa. 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương kiểm tra về An toàn, vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu 2021 (9/20/2021 2:05:30 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi giao ban ngày 07/9/2021 (9/16/2021 8:47:36 AM)
Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch Covid- 19 trong chuỗi cung ứng hàng hóa (9/7/2021 10:23:53 AM)
Thông tin về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 do tác động của dịch Covid-19 (8/30/2021 3:52:04 PM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8/2021 (8/30/2021 8:10:07 AM)
Sở Công Thương làm việc với các đơn vị sản xuất, chiết nạp và cung ứng oxy trên địa bàn tỉnh (8/19/2021 8:46:00 AM)
Sở Công Thương thành lập Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh (8/18/2021 9:18:18 AM)
Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (8/6/2021 7:15:57 PM)
Đã có hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 4 (8/6/2021 5:00:15 AM)
Quyết liệt các giải pháp đưa hàng hóa thiết yếu vào tâm dịch (8/5/2021 3:08:39 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son