SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

Công nghiệp

4/7/2017 8:17:10 AM
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhìn chung tình hình quản lý, hoạt động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn còn nhiều bất cập.

Hải Dương là tỉnh nằm ở Đng bng sông Hng thuộc Vùng kinh tế trng đim phía Bc. Theo quy hoạch Xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030,  Hải Dương sẽ hình thành 3 cụm đô thị động lực phát triển là: Thành phố Hải Dương - hành lang quốc lộ 5; Chí Linh - Kinh Môn; cụm Thanh Miện và khu vực phía nam tỉnh. Quy hoạch cũng thể hiện sự phát triển theo các trục hành lang tạo thành mạng lưới, khung phát triển của quy hoạch lãnh thổ tỉnh.

Song song với phát triển đô thị, tỉnh cũng định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung với tổng số 25 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Đối với cụm công nghiệp (CCN), ngày 03/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Hải  Dương đến năm 2020, định hướng 2025. Theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đến năm 2020 tổng số CCN của tỉnh là 42 Cụm với tổng diện tích khoảng 1.900 ha, đến năm 2025 là 45 CCN với tổng diện tích là 2.300 ha.

Căn cứ quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các CCN đã được thành lập, để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh cuối năm 2016,  Sở Công Thương Hải Dương đã tiến hành khảo sát thực tế tại các cụm công nghiệp trong tỉnh.

Kết quả thống kê sơ bộ tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương tính đến hết tháng 12/2016 như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Đến 31/12/2016

Thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN

 

 

Số lượng CCN đã được thành lập

Cụm

33

Tổng diện tích các CCN đã được thành lập

Ha

1.415,80

Số lượng CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng

Cụm

5

Tổng diện tích các CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư

Ha

233,057

Số lượng cụm do trung tâm phát triển CCN cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng

Cụm

0

Tổng diện tích CCN do trung tâm phát triển CCN cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng

Ha

0

Số lượng CCN do Ban quản lý CCN cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng

Cụm

0

Tổng diện tích CCN do Ban quản lý CCN cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng

Ha

0

Số lượng CCN do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư hạ tầng

Cụm

0

Tổng diện tích các CCN do đơn vị sự nghịệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư hạ tầng

Ha

0

Số lượng CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết

Cụm

33

Tổng diện tích các CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết

Ha

1.415,80

Số lượng CCN đã được phê duyệt quy dự án đầu tư xây dựng hạ tầng

Cụm

5

Tổng diện tích CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng

Ha

233,057

Tổng mức vốn đầu tư của các dự án xây dựng hạ tầng CCN (tính theo dự án được phê duyệt)

Tỷ đồng

160

Hoạt động của các cụm công nghiệp

 

 

Số lượng CCN đi vào hoạt động

Cụm

31

Tổng diện tích các CCN đi vào hoạt động

Ha

1.326,44

Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đi vào hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết)

Ha

797,67

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các CCN

Ha

608,65

Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN đi vào hoạt động

%

64,95

Tổng số dự án đã đầu tư trong các CCN

Dự án

302

Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trong các CCN

Tỷ đồng

7.326

Tổng số lao động làm việc trong các CCN

Người

50.000

Tổng số CCN có công trình xử lý nước thải chung đi vào hoạt động

Cụm

0

Nhìn chung tình hình quản lý, hoạt động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn còn nhiều bất cập. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp sản xuất tại các CCN chưa như mong muốn, tỷ lệ lấp đầy chưa cao. Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN còn chậm, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại nhiều CCN chưa được đầu tư bài bản. Việc thực hiện Quy chế quản lý CCN bộc lộ một số hạn chế, không còn phù hợp với các quy định mới của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường…. Việc phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu quản lý CCN hiện nay…

Để các CCN đi vào hoạt động tốt, thu hút các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cần phải có những cơ chế và giải pháp phù hợp. Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định về CCN nhằm từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho công tác quản lý, phát triển CCN hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT (8/6/2020 11:19:16 AM)
Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn (2/5/2020 9:54:17 AM)
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu (10/14/2019 2:41:15 PM)
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp (10/5/2019 2:35:11 PM)
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019 (8/22/2019 8:17:19 AM)
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son