SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

9/9/2020 4:14:05 PM
Tỉnh Hải Dương thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử
Từ ngày 01/10/2020, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản.
 
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 3244/UBND-VP yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy.
 

Tại công văn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Kể từ ngày 01/10/2020, tất cả các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh đến các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hệ thống phần mềm và các cơ quan, đơn vị đã tham gia gửi nhận văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia thay thế cho văn bản giấy, trừ văn bản "Mật"(có danh mục kèm theo).

Trường hợp các văn bản điện tử gửi đi nếu có công văn, tài liệu đính kèm, các đơn vị phải gửi cả bản điện tử của các công văn, tài liệu kèm theo.

Nếu trước ngày 01/10/2020, các đơn vị đã thực hiện việc gửi văn bản điện tử có ký số trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản, vẫn đồng thời gửi bản giấy tới các đơn vị.

Nội dung công văn cũng yêu cầu các văn bản điện tử gửi, nhận trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia phải đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh;

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông khẩn trương triển khai, cấp đủ chứng thư số cho các đơn vị theo quy định; Văn phòng UBND tỉnh định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình gửi, nhận văn bản điện tử của các đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời công khai số liệu tiếp nhận, xử lý lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

Chi tiết Công văn số 3244/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham dự Hội thảo về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) (9/18/2020 5:21:03 PM)
Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của tỉnh Hải Dương (9/14/2020 10:30:00 AM)
Vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội (9/4/2020 7:37:21 AM)
Lạng Sơn: Thông quan trở lại cửa khẩu phụ Na Hình (8/31/2020 10:35:05 AM)
Tìm giải pháp phát triển năng lượng tái tạo bền vững (8/26/2020 8:53:36 AM)
268 doanh nghiệp đạt chứng nhận doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019 (8/25/2020 6:54:53 AM)
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Cần một nền tảng tín nhiệm (8/21/2020 8:25:32 AM)
Vượt Thái Lan, giữa đại dịch Việt Nam ngược dòng ghi dấu ấn (8/20/2020 7:20:24 AM)
Hải Dương: Đảm bảo cung - cầu hàng hóa mùa dịch (8/18/2020 7:36:32 AM)
Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (8/17/2020 10:55:32 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son