SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Thương mại

4/20/2017 4:53:04 PM
Tiếp tục đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh
Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ bước đầu được các đơn vị quan tâm, tuy nhiên hiện mới có 10/176 chợ chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, Nghị định số 114/2011/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan về phát triển chợ. Trong những năm qua, Sở Công Thương Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên các địa bàn nông thôn, như: Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 quy định về phát triển và quản lý chợ vv…

Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 19/101 chợ nông thôn được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng số tiền 9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,8 %.  Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ bước đầu được các đơn vị quan tâm, tuy nhiên hiện mới có 10/176 chợ chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp. Hình thức hoạt động dưới sự quản lý của hợp tác xã chiếm tỷ lệ rất thấp. Số còn lại chủ yếu do hộ gia đình hoặc UBND xã thành lập Ban quản lý, hoặc tổ quản lý để điều hành hoạt động. Hiện một số chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, chưa thu hút được các doanh nghiệp, HTX, các nhà đầu tư có liên quan và nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng.

Năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nguồn vốn xây dựng sửa chữa, cải tạo nâng cấp và chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương. Phấn đấu đến năm 2020 các chợ nông thôn trên địa bàn cơ bản được kiên cố hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm vv.. đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh nhà.

Nguồn Bài: Vũ Doãn Phương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Những nội dung mới trong quản lý hoạt động xúc tiến thương mại (6/29/2018 3:16:49 PM)
Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (6/28/2018 3:15:37 PM)
Trình tự phát triển mới cơ sở kinh doanh xăng dầu (5/14/2018 8:37:56 AM)
Quy định mới trong quản lý hoạt động mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (3/30/2018 10:34:49 AM)
Tăng cường quản lý hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tiếp cho nhân dân (3/26/2018 10:17:06 AM)
Giá vàng và ngoại tệ biến động mạnh sau Tết Nguyên đán 2018 (3/1/2018 12:02:41 PM)
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tháng 01/2018 (2/9/2018 4:30:19 PM)
Kết quả công tác quản lý nhà nước về hội chợ và khuyến mại trên địa bàn tỉnh (1/2/2018 8:23:24 AM)
Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh (10/16/2017 9:20:49 AM)
Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương (10/5/2017 10:51:24 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son