SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

Công nghiệp

10/2/2015 1:32:57 PM
Tích cực triển khai dự án nâng cao năng suất, chất lượng
Được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, đến nay, sau 4 năm thực hiện, Bộ Công Thương đã có nhiều hoạt động triển khai dự án, doanh nghiệp (DN) từng bước tiếp cận với các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượ

Được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, đến nay, sau 4 năm thực hiện, Bộ Công Thương đã có nhiều hoạt động triển khai dự án, doanh nghiệp (DN) từng bước tiếp cận với các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngay sau khi được phê duyệt, Bộ Công Thương thành lập Ban chỉ đạo điều hành và Tổ công tác triển khai dự án. Bộ chủ động hình thành bộ máy quản lý, điều hành dự án; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ hàng năm; tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến về Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020” và dự án tuyên truyền, vận động DN tham gia dự án cũng như hướng dẫn các DN đăng ký, xây dựng dự án năng suất, chất lượng….

Theo đó, hoạt động tuyên truyền vận động DN tham gia là nội dung được ưu tiên của dự án. Bộ Công Thương đã tổ chức 13 hội nghị, hội thảo giới thiệu về dự án, các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong Bộ. Đồng thời, bồi dưỡng cán bộ, chuyên gia về năng suất, chất lượng; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của các DN trong thực hiện các hoạt động cải tiến năng suất, chất lượng và nhiều khóa tập huấn chuyên sâu về NSCL.

Bên cạnh công tác đào tạo, Bộ đã tập trung xây dựng hệ thống các quy chuẩn Việt Nam (QCVN), đặc biệt các hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (33 QCVN) và các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành (21 TCVN).

Thông qua dự án, Bộ Công Thương đã hỗ trợ xây dựng được 7 mô hình thí điểm về áp dụng hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như: Mô hình áp dụng tiêu chuẩn API Spec Q1 và tiêu chuẩn API Spec A10 của Viện Dầu lửa Mỹ cho sản xuất G-HSR; mô hình thí điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 và 5 công cụ chính cho ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất ôtô, xe máy; mô hình DN áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn 50001; mô hình áp dụng công cụ phân tích tác động và những hình thức sai lỗi (FMEA) và mô hình tích hợp ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007...

Ngoài ra, Bộ tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động NSCL, xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường năng suất lao động và năng suất yếu tố tổng hợp TFP của các DN trong ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu về TCVN, QCVN ngành công thương; hướng dẫn các DN tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khác…

Bộ cũng rà soát và đánh giá lại hiện trạng về tổ chức bộ máy quản lý từ Trung ương tới địa phương, liên quan tới vấn đề quản lý năng suất, chất lượng của ngành. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiện toàn bộ máy quản lý năng suất, chất lượng của ngành công thương và xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý chất lượng và nhân viên phân tích đáp ứng yêu cầu.

Sau 4 năm triển khai, dự án đã thay đổi nhận thức của DN. Nhiều DN có những hành động cụ thể trong việc xây dựng lại quy trình quản lý, sản xuất- kinh doanh, nâng cao quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, nâng cao năng suất lao động vẫn là một bài toán lâu dài, đòi hỏi sự chung sức của toàn xã hội. Nếu chính sách tốt nhưng việc triển khai thực hiện tới các cấp, các ngành, địa phương, DN không tốt thì hiệu quả sẽ không cao.

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực, dựa trên cơ sở áp dụng các giải pháp quản lý, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, đầu tư nhằm tạo sự chuyển dịch cơ bản từ năng suất, chất lượng thấp, giá trị gia tăng thấp sang năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, công nghệ có hàm lượng khoa học cao…

(Theo baocongthuong.com.vn)
 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/25/2017 7:41:52 AM)
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (9/20/2017 4:17:41 PM)
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 2:13:32 PM)
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương (4/7/2017 8:17:10 AM)
Lấy mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/1/2017 3:18:06 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son