SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 21/11/2017

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

7/14/2017 6:00:17 PM
Thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt-Lào
Việt Nam dành những ưu đãi đặc biệt cho Lào trong hoạt động thương mại biên giới, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và hội nhập khu vực ASEAN.

Ngày 27/02/2017, Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã ban hành văn bản hướng dẫn về việc triển khai một số Điều của Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, Việt Nam dành cho Lào ưu đãi thương mại gồm 03 cấp: Cấp huyện biên giới, cấp tỉnh biên giới và cấp toàn quốc.

Về ưu đãi cấp huyện biên giới: Hiệp định thương mại biên giới Lào - Việt Nam quy định: Riêng đối với cây trồng, vật nuôi, hàng hóa được sản xuất bởi cư dân tại các huyện biên giới của Lào (được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của Lào, bao gồm chứng nhận kiểm dịch y tế, động vật, thực vật) được miễn thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác khi nhập khẩu vào Việt Nam, miễn tất cả các loại giấy phép, miễn kiểm dịch y tế, động vật, thực vật, thủy sản, kiểm tra chất lượng và kiểm soát về an toàn thực phẩm, trừ trường hợp có thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền của một bên về sự đê dọa đối với từng mặt hàng cụ thể.

Về ưu đãi cấp tỉnh biên giới: Việt Nam dành cho Lào những ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu đối với cây trồng, vật nuôi, hàng nông sản chưa qua chế biến, hàng hóa được sản xuất bởi cư dân và hộ gia đình tại các tỉnh biên giới của Lào theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên được quy định trong Hiệp định.

Về ưu đãi cấp toàn quốc: Việt Nam dành cho Lào ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho các loại hàng hóa có xuất xứ từ Lào được quy định trong Hiệp định. Chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Lào./.

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN (11/15/2017 9:31:46 AM)
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (8/17/2017 9:10:37 AM)
Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu (8/14/2017 2:31:48 PM)
Kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2017 (7/20/2017 4:44:12 PM)
Công bố thông tin về văn phòng đại diện công ty nước ngoài thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 4:46:56 PM)
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương ĐCSVN (7/3/2017 9:30:13 AM)
Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (6/29/2017 3:13:26 PM)
Xuất nhập khẩu của Hải Dương 5 tháng đầu năm 2017 (6/12/2017 2:08:09 PM)
Khảo sát trực tuyến Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi (6/9/2017 5:02:30 PM)
Kết quả triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế của Sở Công Thương Hải Dương (12/2/2016 8:56:34 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son