SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 20/10/2019

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

1/14/2019 9:22:13 AM
Thực hiện 16 đề án khuyến công địa phương và quốc gia
Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) hỗ trợ các doanh nghiệp, cở sở chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật... với mức hỗ trợ theo quy định sử dụng kinh phí khuyến công.
 
Hoạt động khuyến công đã thu hút nguồn lực, vốn đầu tư, phát triển sản xuất, góp phần tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) và tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, nâng cao kim ngạch xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Công tác hỗ trợ các cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giúp các cơ sở đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm trên thị trường đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xuất khẩu.

Trong năm 2018, Trung tâm triển khai thực hiện 13 chương trình, đề án khuyến công địa phương ; trong đó có 10 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, hiện đại vào sản xuất ; 01 đề án tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh năm 2018 ; 01 đề án tổ chức bình xét và phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2018 ; 01 đề án tham gia hội trợ triển lãm và bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực tại Nghệ An.

Thực hiện 03 đề án khuyến công quốc gia, gồm 01 đề án hỗ trợ trình diễn khoa học kỹ thuật quy trình chế biến hàng nông sản xuất khẩu; 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất đóng tàu và may xuất khẩu.

Năm 2019, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác khuyến công, hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề; xây dựng, triển khai hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở thực hiện các đề án khuyến công đạt hiệu quả cao…

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (9/12/2019 10:02:30 AM)
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (6/26/2019 2:08:10 PM)
Hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2018 (6/24/2019 7:43:26 AM)
Động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn (5/8/2019 2:32:40 PM)
Khảo sát, hướng dẫn xây dựng các đề án khuyến công năm 2019 (3/20/2019 10:02:38 AM)
Công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 (12/18/2018 9:46:42 AM)
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 (12/7/2018 7:51:32 AM)
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son