SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 8/6/2023

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

10/4/2022 3:33:09 AM
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực của HTX Điện xã Hồng Phong, huyện Nam Sách
Hợp tác xã (HTX) có văn bản đề nghị Sở Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do HTX giải thể tự nguyện và bán lại toàn bộ tài sản lưới điện, không tham gia hoạt động kinh doanh.
 

HTX Điện xã Hồng Phong được Sở Công Thương Hải Dương cấp giấy phép hoạt bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV số 1610/GP-SCT ngày 20/10/2017 đến ngày 20/10/2022. Phạm vi hoạt động phân phối và bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV trên địa giới hành chính: Xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ngày 28/8/2022, HTX Điện xã Hồng Phong có Công văn số 01/HTX-ĐN về việc không tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ điện và đề nghị Sở Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do HTX giải thể tự nguyện và bán lại toàn bộ tài sản lưới điện của HTX cho Công ty TNHH Điện Hồng Phong.

Theo đề nghị trên, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1562/QĐ-SCT ngày 29/9/2022 về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực số 1610/GP-SCT ngày 20/10/2017 do Sở Công Thương cấp cho HTX Điện xã Hồng Phong đối với hoạt động phân phối và bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2022; Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Giám đốc HTX Điện xã Hồng Phong và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Thắng (QLNL_SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (6/2/2023 9:18:09 AM)
Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện (5/5/2023 3:35:50 PM)
Kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (3/27/2023 1:55:38 PM)
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023 (3/13/2023 4:14:30 PM)
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tỉnh Hải Dương (12/6/2022 2:40:27 PM)
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực của HTX Điện xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (10/4/2022 3:33:09 AM)
Kết quả triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh (9/30/2022 9:30:20 AM)
Toàn tỉnh tiết kiệm được 36.200kWh điện trong Giờ trái đất 2022 (3/28/2022 9:11:08 AM)
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chiến dịch Giờ trái đất 2022 (3/9/2022 3:47:34 AM)
Đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 và các ngày Lễ, sự kiện chính trị (1/18/2022 8:24:34 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong