SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/8/2018

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

3/8/2018 3:09:34 PM
Thông tư mới quy định thời giờ làm việc cho người lao động có tính chất đặc biệt trong phòng chống thiên tai
Ngày 29/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.
 
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) có sử dụng hoặc huy động cán bộ, công chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách làm công việc có tính chất đặc biệt trong phòng chống thiên tai; người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong phòng chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về PCTT&TKCN hoặc cơ quan thường trực PCTT&TKCN các Bộ, ngành, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh, huyện và bộ phận thường trực BCH PCTT&TKCN cấp xã hoặc tại khu vực bị ảnh hưởng thiên tai. Thông tư này không áp dụng với các tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ và NLĐ không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ. Nhân lực tham gia thường trực 24/24 giờ tối thiểu là 03 người; được huy động thêm người lao động tham gia thường trực trong trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp.

Người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai làm việc không quá 08 giờ 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần. Thời giờ làm việc ngoài thời gian này được tính là thời gian làm thêm giờ; số giờ làm thêm không quá 04 giờ trong 01 ngày và không quá 300 giờ trong 01 năm.

Ngoài ra, người lao động thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ được bố trí chế độ nghỉ bù trực và hưởng nguyên lương như sau:

Trực vào ngày thường được nghỉ bù 01 ngày vào ngày làm việc sau phiên trực. Trực vào ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết được nghỉ 02 ngày làm việc sau phiên trực.

Nguồn Bài: Phòng KH-TC-TH (Sở Công Thương)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham dự Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt (8/20/2018 5:00:10 PM)
Hải Dương tích cực hội nhập kinh tế quốc tế (8/17/2018 5:00:11 PM)
12 điểm bán hàng nông sản, thực phẩm an toàn tại TP Hải Dương (8/10/2018 9:20:15 AM)
Năng lượng tái tạo: Sẵn sàng đón dòng đầu tư (8/9/2018 7:40:16 AM)
Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp: Liên kết để cùng có lợi (8/1/2018 7:57:02 AM)
Kết nối nông sản an toàn (7/26/2018 9:30:25 AM)
Gốm Chu Đậu: Đa dạng hóa sản phẩm (7/24/2018 7:41:04 AM)
Công nghiệp, thương mại Hải Dương: Giữ nhịp tăng trưởng (7/20/2018 8:25:49 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ (7/19/2018 4:59:08 PM)
Bộ Công Thương: Quyết liệt triển khai xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia (7/18/2018 10:17:44 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son