SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

12/7/2017 2:02:16 PM
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm các 2018, 2019
Sở Công Thương Hải Dương thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018 và năm 2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Công văn số 3548/UBND-VP ngày 23 tháng 11 năm 2017 và Bộ Công Thương tại Công văn số 10914/BCT-KHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025".

Sở Công Thương Hải Dương thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018 và năm 2019.

Nội dung đặt hàng nhiệm vụ KH&CN phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp thuộc các hướng sau:

- Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, hầm lò.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến khai thác trong các điều kiện đặc biệt như: Chiều cao tầng khai thác lớn, bờ mỏ kém ổn định, cấu trúc địa chất phức tạp, vỉa mỏng, khai thác xuống sâu, các khu vực có công trình trên mặt cần bảo vệ, các khu vực chứa nhiều nước.

- Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến khoáng sản rắn; nâng cao mức độ chế biến sâu khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản thay thế thiết bị nhập khẩu.

Các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương có đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi 02 bộ hồ sơ, trong đó:

+ 01 bộ về Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ 01 bộ về phòng Kỹ thuật an toàn môi trường (Sở Công Thương tỉnh Hải Dương) để theo dõi. Địa chỉ số 14A Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.

            Thời hạn nhận hồ sơ:

+ Đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018 (hạn cuối ngày 20 tháng 12 năm 2017 theo dấu ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ).

+ Đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2019 (hạn cuối ngày 25 tháng 01 năm 2018 theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ).

Trong quá trình xây dựng Hồ sơ đề xuất, nếu có gì chưa rõ, doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Vụ Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại 024.22202308 hoặc phòng Kỹ thuật An toàn môi trường - Sở Công Thương theo số điện thoại 0220. 3843976./.

Nguồn Bài: Lê Huy Cường

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất (11/11/2019 8:03:43 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP (9/27/2019 2:27:41 PM)
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Thành (8/30/2019 11:14:19 AM)
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của Sở Công Thương (4/8/2019 3:57:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (4/8/2019 3:33:59 PM)
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời (12/24/2018 9:40:40 AM)
Giới hạn hàm lượng formaldehyt và các Amin trong các sản phẩm dệt may (12/18/2018 4:20:08 PM)
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương (12/14/2018 4:32:34 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son