SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/2/2018

Điện lực - Năng lượng

4/13/2016 9:21:09 AM
Thông báo: Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực!
Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương đã ra Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đối với Hợp tác xã dịch vụ điện lực Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ.
Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực và Biên bản làm việc ngày 05/4/2016 về thống nhất phương án bàn giao, đồng thời hoàn tất thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực của Hợp tác xã dịch vụ điện lực Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ.

Ngày 12/4/2016, Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương đã ra Quyết định số 462/QĐ-SCT về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực số 202/GP-SCT, ngày 15/10/2013 cấp cho Hợp tác xã dịch vụ điện lực Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ.

Nguyên nhân bị thu hồi Giấy phép hoạt động là do Hợp tác xã dịch vụ điện lực Hàm Hy không đủ điều kiện quản lý hệ thống lưới điện địa phương theo Luật điện lực ngày 03/12/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20/11/2012 và quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BCT, ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn Giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, Hợp tác xã dịch vụ điện lực Hàm Hy và UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ căn cứ vào các quy định hiện hành, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức bàn giao cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương quản lý và bán điện đến hộ dân từ ngày 16/4/2016.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM (Sở Công Thương Hải Dương)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng năm 2018 (2/12/2018 3:11:20 PM)
Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu "dataenergy.vn" tại Hải Dương (11/21/2017 11:29:15 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2017 (9/28/2017 3:11:18 PM)
Kế hoạch bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (7/5/2017 7:48:14 AM)
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 (12/28/2016 9:29:25 AM)
Vai trò của người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (12/14/2016 11:23:22 AM)
Khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” năm 2016 (11/17/2016 9:33:50 AM)
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực (7/18/2016 4:43:20 PM)
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025; tầm nhìn đến năm 2035 (6/30/2016 2:34:08 PM)
Giờ Trái đất 2016: Hành động nhỏ- Ý nghĩa lớn (3/21/2016 4:06:54 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son