SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Thương mại

5/16/2017 8:23:52 AM
Thông báo liên quan đến chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương mới nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại 01 chi nhánh và 10 hộ kinh doanh thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương kể từ ngày 13/5/2017.

Để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia hoạt động BHĐC với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Sở Công Thương đề nghị các sở, nghành, UBND các huyện, thị xã và thành phố quan tâm chỉ đạo; các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở một số nội dung liên quan cụ thể như sau:

1. Theo thông tin của Bộ Công Thương, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (địa chỉ trụ sở chính tại A6/D11 - A7/D11 đường Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101987103, phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2006) đã lập hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc kể từ ngày 26/4/2017; hồ sơ đã nộp về Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương).

- Tuy nhiên, ngày 11 tháng 5 năm 2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương mới nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại 01 chi nhánh và 10 hộ kinh doanh thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương kể từ ngày 13/5/2017. Dù vậy theo phản ánh của dư luận và cá nhân tham gia mạng lưới BHĐC trên địa bàn tỉnh thì người làm cho công ty này giải thích: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy dừng hoạt động là để sát nhập vào tập đoàn mới, các khách hàng phải tiếp tục làm hợp đồng trong vòng 3 tháng nếu không làm coi như hết trả thưởng. Đây là hoạt động vi phạm pháp luật về BHĐC, không đúng sự thật và có thể gây hậu quả xấu trong xã hội.

- Do mô hình hoạt động đặc thù, số lượng nhà phân phối và người tham gia mạng lưới BHĐC của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy lớn, nên việc chấm dứt hoạt động có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng lưới BHĐC dẫn tới tranh chấp, khiếu nại…, ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương.

2. Để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia hoạt động BHĐC với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Sở Công Thương đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở một số nội dung liên quan cụ thể như sau:

- Theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia BHĐC theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia BHĐC có quyền yêu cầu Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện thanh lý, chấm dứt hợp đồng tham gia BHĐC (theo quy định tại khoản 1, Điều 25, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP). Sau khi hợp đồng tham gia BHĐC chấm dứt, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia BHĐC (theo quy định tại khoản 5, Điều 26, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP). Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng BHĐC, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thanh toán cho người tham gia BHĐC tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia BHĐC có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp (theo quy định tại khoản 3, Điều 25, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP).

- Sau 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC cho Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, trường hợp người tham gia BHĐC chưa được đảm bảo quyền lợi theo quy định, người tham gia BHĐC có quyền thông báo đến Cục Quản lý cạnh tranh về việc doanh nghiệp BHĐC chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo cam kết. Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tập hợp các thông báo của người tham gia BHĐC và yêu cầu doanh nghiệp BHĐC tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ với người tham gia BHĐC theo đúng quy định.

- Trường hợp người tham gia BHĐC và doanh nghiệp BHĐC không thể thương lượng, giải quyết theo Hợp đồng đã ký, người tham gia BHĐC có thể khởi kiện doanh nghiệp ra tòa án theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người tham gia BHĐC có lý do để cho rằng mình đã bị lừa đảo, người tham gia BHĐC làm Đơn tố giác tội phạm và gửi tới cơ quan công an để được xem xét xác minh, xử lý theo quy định.

3. Theo phản ánh của một số người tham gia BHĐC đang có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng BHĐC với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy nhưng lại được mời chào, chuyển đổi vào mạng lưới của doanh nghiệp BHĐC có tên là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

- Về nội dung này, Sở Công Thương khẳng định: theo thông báo từ Bộ Công Thương, Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép hoạt động BHĐC trên toàn quốc nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng. Bộ Công Thương đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm. Việc mời chào tham gia mạng lưới của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm là vi phạm pháp luật, có thể gây hậu quả xấu đối với khách hàng, người tham gia BHĐC.

- Đề nghị Công an tỉnh Hải Dương quan tâm phối hợp, chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng công an nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ngăn ngừa hành vi phát triển mạng lưới BHĐC vi phạm pháp luật.

4. Đề nghị Công an tỉnh Hải Dương và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện các hoạt động chi trả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHĐC cho Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy theo quy định của pháp luật; ngăn chặn các hoạt động BHĐC của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng thuộc các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình, ngăn chặn các hình vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh BHĐC trên địa bàn tỉnh.

6. Yêu cầu Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm với người tham gia BHĐC theo đúng quy định của pháp luật; phân công, bố trí người có trách nhiệm thường trực và niêm yết số điện thoại liên lạc để người tham gia BHĐC tiện liên hệ, phản ánh và giải quyết các tồn tại;

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm thông tin khách quan, trung thực về việc chấm dứt hoạt động BHĐC của Công ty; kiểm tra, xác minh và chấn chỉnh kịp thời thông tin mời chào, chuyển đổi mạng lưới BHĐC của doanh nghiệp vi phạm pháp luật.

7. Thông tin về Quy trình thanh lý Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã được đăng tải trên Website của Cục Quản lý cạnh tranh tại địa chỉ: www.vca.gov.vn.

8. Đối với các công ty, doanh nghiệp BHĐC có hành vi vi phạm pháp luật BHĐC hoặc có nguy cơ gây hậu quả xấu cho xã hội, đề nghị Bộ Công Thương không cấp Giấy chứng nhận hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

9. Việc nắm bắt thêm thông tin xử lý, giải quyết chấm dứt hoạt động BHĐC của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) địa chỉ: Số 25, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Điện thoại: 04.22205002 - Fax: 04.22205003)./.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Những nội dung mới trong quản lý hoạt động xúc tiến thương mại (6/29/2018 3:16:49 PM)
Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (6/28/2018 3:15:37 PM)
Trình tự phát triển mới cơ sở kinh doanh xăng dầu (5/14/2018 8:37:56 AM)
Quy định mới trong quản lý hoạt động mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (3/30/2018 10:34:49 AM)
Tăng cường quản lý hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tiếp cho nhân dân (3/26/2018 10:17:06 AM)
Giá vàng và ngoại tệ biến động mạnh sau Tết Nguyên đán 2018 (3/1/2018 12:02:41 PM)
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tháng 01/2018 (2/9/2018 4:30:19 PM)
Kết quả công tác quản lý nhà nước về hội chợ và khuyến mại trên địa bàn tỉnh (1/2/2018 8:23:24 AM)
Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh (10/16/2017 9:20:49 AM)
Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương (10/5/2017 10:51:24 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son