SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/4/2019

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

10/20/2015 3:46:18 PM
Thay đổi mẫu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ sang thị trường Úc- Niu di lân (FORM AANZ)
Theo đó, C/O mẫu AANZ cũ sẽ được thay thế bằng C/O mẫu AANZ mới với quy định về việc ghi trị giá FOB trên ô số 9.

Nhằm thực thi Nghị định thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân. Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân.

Theo đó, C/O mẫu AANZ cũ sẽ được thay thế bằng C/O mẫu AANZ mới với quy định về việc ghi trị giá FOB trên ô số 9: Doanh nghiệp chỉ bắt buộc ghi trị giá FOB trong trường hợp áp dụng tiêu chí RVC.

Ngay sau khi Thông tư số 31/TT-BCT được ban hành, ngày 30/9/2015 Bộ Công Thương ban hành Công văn số 833/XNK-XXHH nhằm giải thích cụ thể hơn về những thay đổi khi thực hiện Thông tư trên.

Thời gian áp dụng chuyển đổi C/O mẫu AANZ là 6 tháng từ 1/10/2015 đến hết ngày 31/3/2016, áp dụng với 10 nước thành viên Hiệp định (ngoại trừ Indonesia và Campuchia). Trong thời gian chuyển đổi, 10 nước này sẽ chấp nhận các C/O mẫu AANZ được cấp trong các trường hợp sau:

-          CO mẫu mới với quy định mới về ghi giá FOB

-          CO mẫu mới với quy định cũ về ghi giá FOB (có thể ghi giá FOB với mọi tiêu chí xuất xứ)

-          CO mẫu cũ với quy định mới về ghi giá FOB

-          CO mẫu cũ với quy định cũ về ghi giá FOB

Đối với Indonesia và Campuchia, C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫn sử dụng C/O mẫu cũ cho đến khi hai nước này chính thức thực hiện Nghị định thư (dự kiến ngày 01 tháng 01 năm 2016).

Đối với hai nước Campuchia và Mianma, C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫn sử dụng quy định cũ về ghi giá FOB (ghi trị giá FOB đối với mọi tiêu chí xuất xứ) đến hết ngày 30/9/2017.

Thông tư số 31/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2015 và thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009.

Lê Hiền (Phòng Quản lý XNK khu vực)

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Dương tăng cường cải cách thủ tục hành chính (12/23/2016 8:32:31 AM)
Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ thị trường Việt Nam sang các nước Liên minh kinh tế Á-Âu (10/17/2016 8:05:03 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son