SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Thanh tra - Pháp chế

4/26/2016 10:08:32 AM
Thành lập Tổ tiếp công dân trong thời gian bầu cử ĐBQH khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Tổ tiếp công dân của Sở Công Thương Hải Dương gồm 09 đồng chí, có nhiệm vụ, kế hoạch công tác cụ thể.
 
Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-TTCP ngày 30/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 674/UBND-VP, ngày 01/4/2016 về tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử trên.

Ngày 11/4/2016, Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương đã ra Quyết định số 459/QĐ-SCT về thành lập Tổ tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Tổ tiếp công dân của Sở Công Thương Hải Dương sẽ hoạt động trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gồm 09 đồng chí.

Tổ tiếp công dân của Sở có nhiệm vụ: Tổ chức tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của Sở trước và trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh trật tự; Xây dựng kế hoạch tiếp công dân cụ thể và phương án xử lý khi công dân tập trung đông người khi công dân kéo về các cơ quan Trung ương; Thực hiện tốt chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Giám đốc Sở hoặc theo yêu cầu của cấp trên; Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Tổ tiếp công dân của Sở tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngay sau khi ban hành Quyết định trên, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 460/KH-SCT về tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung Kế hoạch số 460/KH-SCT xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Phạm Đức Dũng (Chánh Thanh tra Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (1/21/2022 3:12:26 AM)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021 (7/28/2021 9:41:15 AM)
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020 (9/29/2020 4:48:06 PM)
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh (4/6/2020 10:28:54 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (3/12/2019 4:28:23 PM)
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas (5/7/2018 8:44:04 AM)
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 (11/9/2017 2:22:24 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (1/13/2017 10:16:57 AM)
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 (12/20/2016 8:11:57 AM)
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí (11/14/2016 10:54:26 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son