SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

6/24/2016 9:50:18 AM
Thẩm định các Đề án Khuyến công địa phương đợt I năm 2016
Hội đồng thẩm định Sở Công Thương Hải Dương đã thống nhất thông qua 7/7 đề án trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công đợt I.

Chiều ngày 09/6/2016 tại Hội trường Sở Công Thương, Hội đồng thẩm định Sở Công Thương đã tổ chức thẩm định các đề án Khuyến công địa phương đợt I năm 2016 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trình thẩm định.

Tham dự Hội nghị thẩm định có các ông (bà) Trưởng phòng thuộc Sở, thành viên của Hội đồng thẩm định các chương trình, đề án khuyến công năm 2016, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm). Ông Nguyễn Trọng Tuệ - Giám Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Tuệ - Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao tinh thần làm việc của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công Sở Công Thương. Trong buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã có những góp ý cụ thể, chi tiết vào từng đề án cụ thể để Trung tâm chủ động tiếp thu và cùng các đơn vị chỉnh cho phù hợp, nhằm phát huy một cách tối đa hiệu quả mà nguồn vốn nhà nước hỗ trợ thông qua chương trình khuyến công đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Đức Dũng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tiếp thu các góp ý của Hội đồng thẩm định và bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các đề án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua 7/7 đề án trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công đợt I năm 2016.

Nguồn Bài: Kiều Bảo Anh (Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 (12/7/2018 7:51:32 AM)
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son