SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

6/29/2016 10:46:28 AM
Tất cả đã sẵn sàng
Từ ngày 1-7, cả nước sẽ đồng loạt triển khai cuộc Tổng điều tra (TÐT) nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

 

Toàn tỉnh sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin tại hơn 451.000 đơn vị điều tra là các hộ sống ở khu vực nông thôn và những hộ tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản khu vực thành thị

Cuộc TÐT diễn ra định kỳ 5 năm  một lần, năm nay là lần thứ 5. Tại Hải Dương, để chuẩn bị cho cuộc TÐT, Cục Thống kê đã chuẩn bị tài liệu, tập dượt các nội dung, phương án điều tra cụ thể.  

Cuộc TÐT nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, thực trạng nông thôn của cả nước cũng như từng địa phương phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn. Cuộc TÐT cũng nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, cuộc TÐT còn xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu, làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hằng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Ðể chuẩn bị cho cuộc TÐT, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCÐ) và Tổ thường trực giúp việc cấp tỉnh; đồng thời, UBND cấp huyện thành lập 11 BCÐ TÐT cấp huyện (trừ TP Hải Dương), 246 BCÐ cấp xã. TP Hải Dương và những phường, thị trấn có tỷ lệ hộ tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản dưới 30% không thành lập BCÐ.

BCÐ TÐT cấp tỉnh và huyện cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho BCÐ các cấp, điều tra viên và tổ trưởng điều tra. Lực lượng giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên được BCÐ các cấp tuyển chọn theo đúng tiêu chuẩn, hầu hết là những người đã từng tham gia các kỳ TÐT trước đó nên có nhiều kinh nghiệm trong phỏng vấn, khai thác thông tin, ghi phiếu điều tra, có tinh thần trách nhiệm cao. Toàn tỉnh đã lựa chọn hơn 4.000 người làm giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên các cấp.

Ngày 2-6, Cục Thống kê đã điều tra thí điểm tại xã Toàn Thắng (Gia Lộc) với sự tham gia của gần 60 thành viên BCÐ, giám sát viên TÐT cấp tỉnh, cấp huyện. Sau đó, đã tổ chức rút kinh nghiệm. BCÐ TÐT các cấp cũng đã cấp phát đầy đủ tài liệu, các phương tiện phục vụ TÐT cho điều tra viên, tổ trưởng điều tra và các lực lượng tham gia điều tra. 

Nội dung, phương pháp điều tra được quy định thống nhất trong phương án điều tra do BCÐ TÐT Trung ương ban hành. Những thông tin thu thập cụ thể gồm: tình hình cơ bản của hộ ở nông thôn và hộ tham gia hoạt động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở thành thị; thông tin cơ bản của toàn bộ các trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13-4-2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của toàn bộ xã; kinh tế hộ nông thôn. Ngoài ra, còn thu thập thông tin về lao động và điều kiện sống của công nhân tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn; kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cánh đồng mẫu lớn; về sản phẩm được cấp chứng nhận.

Ðể thu thập được đầy đủ thông tin theo những nội dung trên, toàn tỉnh sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin tại hơn 451.000 đơn vị điều tra là các hộ sống ở khu vực nông thôn và những hộ tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản khu vực thành thị; 1.665 hộ mẫu để thu thập thông tin về tích luỹ và khả năng huy động vốn của hộ ở nông thôn, hoạt động hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, tác động của sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tới môi trường; trên 800 trang trại; 227 UBND xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Ðể thực hiện thành công cuộc TÐT trên địa bàn tỉnh, BCÐ TÐT các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần quán triệt sâu sắc nội dung điều tra, tổ chức thực hiện tốt phương án TÐT. BCÐ TÐT các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành: thống kê, thông tin - truyền thông, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cuộc TÐT đến từng thôn, xóm, khu dân cư... BCÐ TÐT các cấp cần chủ động tăng cường giám sát, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc theo quy trình, bố trí cán bộ đủ năng lực đảm nhận từng việc; phát hiện kịp thời và chỉ đạo giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh, những khâu yếu, đơn vị khó khăn. UBND các cấp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở địa phương mình. Ngoài ra, cần biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân thiếu ý thức trách nhiệm để xảy ra vi phạm phương án, quy trình, kế hoạch TÐT. 

Nguồn Bài: baohaiduong.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống do bão số 04 gây ra (8/16/2018 8:32:46 AM)
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống cơn bão số 3 (7/18/2018 11:08:09 AM)
Triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước" (5/29/2018 9:55:21 AM)
Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" (4/24/2018 10:31:27 AM)
Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) (4/19/2018 3:47:07 PM)
Công đoàn Công Thương: Chung tay hành động vì an toàn thực phẩm (4/11/2018 9:36:22 AM)
Hải Dương: Khai mạc Lễ hội Văn miếu Mao Điền và Ngày hội sách Xuân Mậu Tuất 2018 (4/2/2018 8:09:31 AM)
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) (1/10/2018 2:39:28 PM)
Đặc sản Ổi Thanh Hà (11/21/2017 5:37:53 PM)
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (9/20/2017 4:12:57 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son