SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 10/7/2020

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

6/21/2019 5:54:11 PM
Tỉnh Hải Dương triển khai Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”
Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương sẽ được triển khai sâu, rộng trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả, mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
 
Năm 2013, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai Đề án “Tỉnh Quảng Ninh - mỗi xã, phường một sản phẩm” và là địa phương đầu tiên trong nước thực hiện chương trình một cách bài bản, có hệ thống. Từ thực tế thực hiện chương trình trên tại tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhân rộng chương trình mỗi xã một sản phẩm trong cả nước.

Trong những năm gần đây, cùng với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, qua chương trình đã làm thay đổi hình ảnh nông thôn nói riêng và tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị nói chung theo hướng tích cực. Tuy nhiên, thực trạng nông thôn tỉnh Hải Dương vẫn gặp những khó khăn như: Tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp thiếu tính ổn định; công nghệ sản xuất, chế biến thủ công mang tính tự phát, quy mô nhỏ dẫn đến năng xuất lao động chưa cao, phần lớn sản phẩm chưa có thương hiệu trên thị trường dẫn đến khó khăn  trong khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Tình trạng trong ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chủ yếu vẫn là gia công, sản xuất nhỏ, lẻ; dây truyền sản xuất còn lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật và trình độ quản lý hạn chế, sản xuất chưa gắn với nhu cầu thị trường và thiếu liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Việc bảo tồn, phát triển còn nhiều bất cập trong ngành dịch vụ, du lịch, thiếu các giải pháp cụ thể để phát triển các sản phẩm du lịch.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/8/2016 Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/5/2018 về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Trên cơ sở đó, tỉnh Hải Dương triển khai xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Đây là việc làm cần thiết và cấp bách, nhằm phát triển toàn diện khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương sẽ được triển khai sâu, rộng trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả, mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Giai đoạn từ 2018-2020, mục tiêu của đề án là đào tạo, tập huấn cho 100% cán bộ quản lý Đề án và các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Đề án; Phát triển thêm ít nhất 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia OCOP; Triển khai, phát triển tiêu chuẩn hóa ít nhất 30% số sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có thể mạnh của tỉnh, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho 20 sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 14 sản phẩm, phát triển ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; Xây dựng 08 dự án phát triển sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị; Đầu tư xây dựng 01 trung tâm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP…

Những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh sẽ được lựa chọn tham gia Đề án

Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Hải Dương tiếp tục duy trì và phát triển những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020, đưa Đề án OCOP đi vào chiều sâu, trung bình mỗi năm phát triển thêm 1-2 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; Tiếp tục củng cố kiện toàn doanh nghiệp, HTX tham gia thực hiện Đề án OCOP, mỗi năm phát triển thêm  3-5 doanh nghiệp, HTX;... đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu cho các sản phẩm trong Đề án OCOP; Triển khai đầu tư bổ sung 12 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh gắn với hoạt động du lịch tại các huyện, thành phố.

Tỉnh Hải Dương cũng thành lập Ban chỉ đạo Đề án OCOP. Trong đó, Ban chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện việc tìm kiếm chuyên gia tư vấn, thực hiện các hoạt động và cân đối huy động các nguồn kinh phí cho Đề án. Điều phối hoạt động của các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia thực hiện Đề án. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, lựa chọn sản phẩm dự thi cấp quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai Đề án OCOP hàng năm và theo giai đoạn; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án tại các huyện, thành phố; Phối hợp với Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội chợ OCOP tỉnh Hải Dương và tham gia các hội chợ OCOP ngoài tỉnh để quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP...

Sở Công Thương lập kế hoạch và xây dựng kinh phí ngân sách hàng năm cho hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp... tham gia Đề án. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện định kỳ tổ chức Hội chợ OCOP tỉnh Hải Dương. Thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại các sản phẩm trong Đề án OCOP của tỉnh.

Các Sở, Ngành, đơn vị; tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ riêng theo từng lĩnh vực quản lý, hoạt động để triển khai Đề án hiệu quả./.

 

Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27.4.2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
  

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Niềm vui của người trồng vải niên vụ 2020 (7/8/2020 11:21:42 AM)
Thương mại điện tử: Chất xúc tác mạnh mẽ (7/6/2020 9:34:46 AM)
Hải Dương: Ngành thép trước khó khăn vì đại dịch Covid-19 (6/24/2020 10:39:44 AM)
Thương mại điện tử xuyên biên giới: Giải pháp hữu ích giai đoạn “bình thường mới” (6/24/2020 8:59:25 AM)
Sắp khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (6/18/2020 11:42:48 AM)
60 doanh nghiệp tham gia giao thương trực tuyến nông sản Việt Nam - Trung Quốc (6/15/2020 9:18:18 AM)
Kỷ lục mỗi giờ bán hơn 1 tấn trái vải trên ví điện tử (6/11/2020 9:22:49 AM)
9 tấn vải U hồng Việt Nam chuẩn bị được xuất khẩu sang Australia (6/9/2020 9:16:51 AM)
Phát triển thương mại điện tử: Tập trung khắc phục điểm yếu (6/8/2020 8:31:15 AM)
Tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều (5/27/2020 4:48:06 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son