SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

Chi cục Quản lý thị trường

12/7/2017 2:43:07 PM
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa
Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về ghi nhãn hàng hóa được nâng lên đáng kể, thấp nhất là 500.000 đồng, so với Nghị định 80/2013/NĐ-CP, thấp nhất là 100.000 đồng.
 
 

Theo đó, từ ngày 15/12/2017, Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định gồm 4 chương 46 Điều:

Chương I "Những quy định chung" gồm 3 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và mức phạt tối đa. Ở nội dung này, Nghị định 119/2017/NĐ-CP có điểm mới đó là việc xác định "Tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định pháp luật".

Việc quy định này giúp xác định rõ đối tượng là tổ chức và chịu mức xử phạt cao gấp 2 lần so với cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm

Chương II "Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức xử phạt gồm 30 Điều được chia làm 3 Mục. Mức xử phạt được quy định tại Nghị định là đối với tổ chức, trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức xử phạt giảm đi một nửa; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng một số loại  Giấy chứng nhận; chứng chỉ công nhận; giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ; giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm; giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu, khí; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Mục 1, gồm các hành vi vi phạm quy định về đo lường: Vi phạm trong giữ chuẩn quốc gia của tổ chức được chỉ định; vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng chất chuẩn, chuẩn đo lường; vi phạm trong sản xuất phương tiện đo; vi phạm vi phạm trong buôn bán phương tiện đo; vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2; vi phạm của kiểm định viên, tổ chức kiểm định; vi phạm của kỹ thuật viên hiệu chuẩn, tổ chức hiệu chuẩn; vi phạm của kỹ thuật viên thử nghiệm, tổ chức thử nghiệm; vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2; vi phạm đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất hoặc nhập khẩu; vi phạm về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong buôn bán.

Mức xử phạt cao nhất đối với các vi phạm về lượng của hàng đóng gói sẵn là 60 triệu đồng trong sản xuất/nhập khẩu hoặc 40 triệu trong buôn bán với trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được dưới 200 triệu đồng; trường hợp số lợi bất hợp pháp có được trên 200 triệu đồng mức phạt cao nhất có thể gấp 5 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp với cả 2 nhóm đối tượng sản xuất/nhập khẩu và buôn bán.

Mục 2, gồm các hành vi vi phạm quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hóa: Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng; vi phạm quy định về hợp chuẩn; vi phạm quy định về hợp quy; vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; vi phạm quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp; vi phạm quy định về hoạt động đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; vi phạm quy định về hoạt động công nhận; vi phạm về cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật về giấy tờ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; vi phạm quy định về hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa; vi phạm về giải thưởng chất lượng quốc gia; vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ, các chất ăn mòn….

Đáng chú ý, mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất, nhập khẩu hoặc buôn bán; mức phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Nghị định bổ sung hành vi vi phạm quy định trong sản xuất mũ bảo hiểm với mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng về hành vi sản xuất mũ bảo hiểm khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận đã hết hiệu lực; hành vi vi phạm quy định trong sản xuất, pha chế khí, pha chế xăng dầu với mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng đối với các hành vi sản xuất, pha chế khí, xăng dầu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận đã hết hiệu lực.

 

Mục 3, gồm các hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, mã số mã vạch: Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa; vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa; vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch; vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về ghi nhãn hàng hóa được nâng lên đáng kể, thấp nhất là 500.000 đồng, so với Nghị định 80/2013/NĐ-CP, thấp nhất là 100.000 đồng. Theo đó, mức phạt tiền cao nhất là 30 triệu đồng đối với hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ và số, ngôn ngữ sử dụng, định lượng và đơn vị đo theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Đối với các hành vi vi phạm về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, mức phạt tiền cao nhất lên tới 100 triệu đồng đối với hàng hóa có nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Chương III "Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính" xác định thẩm quyền Thẩm quyền của Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Công an nhân dân; Hải quan; Quản lý thị trường; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển; Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khácphân định thẩm quyền của các cơ quan, lực lượng trên đối với từng hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định.

Chương IV "Điều khoản thi hành" ngoài việc quy định thời hạn có hiệu lực của Nghị định còn quy định điều khoản chuyển tiếp, theo đó "đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm".

(Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã tổ chức kiểm tra, xử lý 303 vụ việc vi phạm hành chính về ghi nhãn hàng hóa; xử phạt vi phạm hành chính gần 230 triệu đồng; tịch thu, buộc đình chỉ lưu thông, buộc khắc phục vi phạm… đối với hàng hóa vi phạm trị giá hàng trăm triệu đồng)./.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Chi cục QLTT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son