SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

9/7/2021 10:23:53 AM
Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch Covid- 19 trong chuỗi cung ứng hàng hóa
Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã, phường, thị trấn thường xuyên bổ sung các kịch bản sẵn sàng cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trong tình hình mới.
 
Ngày 01/9/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1373/SCT-QLTM đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trong chuỗi cung ứng hàng hóa; chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh.  

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn trong từng khâu của toàn bộ chuỗi cung ứng, phân phối; đặc biệt tại các chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa lưu chuyển liên tỉnh trên địa bàn cấp huyện; thường xuyên cập nhật, bổ sung các kịch bản sẵn sàng cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm  thiết yếu cho nhân dân, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền, giám sát thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh; nhất là thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (ban hành theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19);
Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh doanh Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đăng nhập và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên “Bản đồ chung sống an toàn COVID-19”. Qua theo dõi đến nay, còn một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, nên số đơn vị đăng nhập và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên “Bản đồ chung sống an toàn COVID-19” đạt tỷ lệ thấp…

Công văn số 1373/SCT-QLTM xem và download tại đây!  

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương kiểm tra về An toàn, vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu 2021 (9/20/2021 2:05:30 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi giao ban ngày 07/9/2021 (9/16/2021 8:47:36 AM)
Thông tin về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 do tác động của dịch Covid-19 (8/30/2021 3:52:04 PM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8/2021 (8/30/2021 8:10:07 AM)
Sở Công Thương làm việc với các đơn vị sản xuất, chiết nạp và cung ứng oxy trên địa bàn tỉnh (8/19/2021 8:46:00 AM)
Sở Công Thương thành lập Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh (8/18/2021 9:18:18 AM)
Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (8/6/2021 7:15:57 PM)
Đã có hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 4 (8/6/2021 5:00:15 AM)
Quyết liệt các giải pháp đưa hàng hóa thiết yếu vào tâm dịch (8/5/2021 3:08:39 PM)
Mời doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu (7/26/2021 4:03:23 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son