SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

7/20/2022 2:47:28 AM
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc tiêm vắc xin và phòng, chống Covid- 19.
 

Thực hiện Công văn số 2060/UBND-VP ngày 16/7/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đảm bảo thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế và Công văn số 936/STTTT-TTBCXB ngày 15/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng;

Để thực hiện các văn bản trên, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu gương, đi đầu trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 các mũi theo quy định.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức tự giác, tự bảo vệ bản thân; tránh tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời, tăng cường vận động người thân, đồng nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời và đầy đủ, nhằm tạo miễn dịch lâu dài trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

3. Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh như: Công văn số 3986/VPCP-VI ngày 28/6/2022 về tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử và Công văn số 4188/VPCP-KTTH ngày 05/7/2022 về một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 1876/UBND-VP ngày 28/6/2022 về điều chỉnh một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND của UBND tỉnh; Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 29/6/2022 về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II/2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 1926/TCTĐA06 ngày 04/7/2022 về tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; …

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (11/2/2021 9:04:57 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son