SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 11/7/2020

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

8/12/2015 4:42:25 PM
Sơ kết công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2015
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo HNQT, các Thành viên Ban Chỉ đạo HNQT tỉnh Hải Dương và Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.

Ngày 06 tháng 8 năm 2015, tại UBND tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo HNQT, các Thành viên Ban Chỉ đạo HNQT tỉnh Hải Dương và Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2015, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; công tác hội nhập quốc tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của tỉnh: công tác thông tin, tuyên truyền tích cực được triển khai với nội dung phong phú, đa dạng có kết quả; việc xây dựng các cơ chế, giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực được quan tâm; kết quả về kinh tế được thể hiện khá rõ, sâu rộng trên các lĩnh vực như đầu tư, xuất nhập khẩu; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ, doanh nghiệp về vấn đề này chưa rõ ràng, xác định nhiệm vụ chưa cụ thể, chưa tương xứng, coi công tác hội nhập quốc tế không phải của ngành mình, doanh nghiệp mình. Kết quả thực hiện hội nhập quốc tế chưa tương xứng với những lợi thế của tỉnh Hải Dương như về kinh tế, xã hội, lao động…

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế của tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hội nhập quốc tế của tỉnh yêu cầu:

1. Tiếp tục lựa chọn nội dung tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu tuyên truyền sâu rộng về hình ảnh, thế mạnh của tỉnh Hải Dương trên các trang tin điện tử, các hội nghị và các ấn phẩm, mở chuyên mục Hải Dương với hội nhập quốc tế.

2. Ngoài hội nhập quốc tế về kinh tế, cần quan tâm đến các lĩnh vực hội nhập quốc tế khác như văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học và công nghệ, nông nghiệp...Tăng cường mở các lớp tập huấn về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp của tỉnh cho phù hợp.

3. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các văn bản QPPL cho phù hợp với các văn bản của Trung ương và các cam kết quốc tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

4. Kiểm điểm xây dựng kế hoạch, chiến lược đánh giá công tác kết nối giao thương với các địa phương nước ngoài có quan hệ kết nghĩa hoặc quan hệ hợp tác với tỉnh Hải Dương.

 

Nguồn Bài: Bùi Văn An (Phòng Kinh tế đối ngoại)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu chung về Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA (IPA) (3/23/2020 3:55:05 PM)
Mời tham dự Hội thảo Quản lý danh mục dư lượng thuốc BVTV đối với sản phẩm nông sản (6/15/2018 3:08:26 PM)
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài (5/3/2018 9:05:50 AM)
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018 (4/10/2018 4:10:23 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (3/8/2018 8:57:36 AM)
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (1/30/2018 9:30:59 AM)
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son