SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/9/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

1/14/2019 10:22:42 AM
Sở Công Thương xây dựng 11 nhiệm vụ công tác năm 2019
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch công tác và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; trong đó tập trung vào:

1. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện các cơ chế, chính sách mới, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương; Tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu triển khai các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, HĐND và UBND tỉnh.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Tập trung phối hợp các ngành, địa phương quản lý có hiệu quả việc sản xuất kinh doanh rượu, gia súc, gia cầm, kinh doanh than, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)...

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương Hải Dương.

4. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.

5. Tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn, thẩm định, cấp phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhất là đối với xăng dầu, điện, LPG, than, rượu, thuốc lá,...

6. Nắm sát nhu cầu, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp các doanh nghiệp, cá nhân nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kịp thời báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh; phối hợp các ngành từng bước hình thành chuỗi kết nối sản xuất - tiêu thụ theo cơ chế thị trường.

7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung xúc tiến thương mại các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

8. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trung ương và địa phương theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế quản lý kinh phí khuyến công của UBND tỉnh. Tăng cường công tác tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh.

9. Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tiếp tục triển khai Nghị định số 111/2015/NĐ- CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

10. Tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Sở Công Thương là Cơ quan thường trực.

11. Tích cực thực hiện Nghị quyết TW 4, TW5, TW6, TW7 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt công tác cải cách thủ tục hành chính; áp dụng mô hình khung trong hoạt động quản lý Nhà nước tại Sở và các đơn vị trực thuộc; cải tiến tác phong, lề lối làm việc và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Bộ Công Thương công bố doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 (8/31/2020 3:52:00 PM)
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân MCI INC (8/7/2020 3:00:46 PM)
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA” (8/7/2020 7:15:00 AM)
Thông báo Gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD của Công ty TNHH GSI Trading Hong Kong tại Việt Nam (8/3/2020 4:10:30 PM)
Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” (6/16/2020 9:50:22 AM)
Hải Dương tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 (6/8/2020 8:38:11 AM)
Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) (6/2/2020 8:03:53 AM)
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 (5/25/2020 10:53:27 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính (5/22/2020 2:41:02 PM)
Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2020 (5/21/2020 3:05:03 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son