SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Tin hoạt động Sở

10/13/2016 2:09:30 PM
Sở Công Thương tổ chức họp giao ban tháng 9 và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2016.
Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban tháng 9 để đánh giá kết quả công tác 9 tháng và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 và ý kiến tham gia của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc về những việc đang triển khai cần được hoàn thiện cũng như những vấn đề còn vướng mắc cần giải quyết.

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Đồng chí Giám đốc Sở đã tổng hợp ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề ra kế hoạch làm việc cụ thể với các phòng, đơn vị để có biện pháp triển khai công việc phù hợp và hiệu quả với đặc thù từng đơn vị. Để nâng cao chất lượng công việc, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ công chức, viên chức tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, tích cực đổi mới phương pháp làm việc và hoàn thành tốt công việc được giao. Các phòng, đơn vị cần tích cực tham mưu, phối hợp công tác tốt và có trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chung, chủ động báo cáo lãnh đạo Sở các chương trình, đề án và kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh tới công tác xây dựng kế hoạch, đề án của các đơn vị phải có căn cứ cụ thể, có tính khả thi; công tác lưu trữ văn bản đến và đi của Sở phải được thực hiện  tốt, đồng thời chú trọng công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc hàng tháng, quý và cuối năm để kịp thời khuyến khích những tấm gương điển hình trong thực hiện nhiệm vụ công./.

 

Nguồn Bài: VHHưng (XTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương quý II/2018 (6/27/2018 2:24:47 PM)
Sở Công Thương tập trung thực hiện nhiệm vụ 2018, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật lao động, thời gian làm việc (5/16/2018 10:13:46 AM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 4/2018 (5/8/2018 7:41:45 AM)
Sở Công Thương chung sức cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (5/4/2018 10:24:32 AM)
Sở Công Thương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017 (8/31/2017 3:33:45 PM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 5/2017 (6/1/2017 4:21:14 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Hải Dương (3/7/2017 3:28:40 PM)
Sở Công Thương đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 (10/17/2016 4:29:11 PM)
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương (10/7/2016 12:00:13 PM)
Hội nghị phổ biến Nghị định số 19/20216/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí (7/8/2016 6:15:08 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son