SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

Công tác Đảng

8/9/2019 2:13:39 PM
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nội dung liên quan
Ngày 08/8/2019, Đảng Bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

Đồng chí Lê Văn Bằng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Văn Bằng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW gồm 5 nội dung chính: (1) Lý do ban hành Nghị quyết, (2) Những âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch, (3) Công tác đấu tranh (những hình thức đã triển khai) kết quả, hạn chế, (4) Những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp; Chỉ thị số 32-CT/TW gồm 5 nội dung chính:

1. Vị trí của quan hệ đối ngoại đảng, quá trình phát triển tư duy về quan hệ đối ngoại của Đảng;

2. Thành tựu đối ngoại Đảng;

3. Hạn chế và nguyên nhân;

4. Những quan điểm chỉ đạo;

5. Một số nhiệm vụ, giải pháp.

Các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII gồm 3 nhóm chính: Nhóm nội dung thứ nhất: Thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Nhóm nội dung thứ hai: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhóm nội dung thứ ba: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Phượng - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh, đây là những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Do vậy, đồng chí đề nghị các chi bộ tập trung chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tại chi bộ mình một cách thiết thực, hiệu quả. Sau khi học tập Nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều phải viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch thể hiện trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai (Văn phòng Đảng ủy)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (1/15/2021 2:33:24 PM)
Hội nghị học tập triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025) (12/28/2020 7:30:10 AM)
Đảng ủy Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII (9/25/2020 9:30:52 AM)
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (6/13/2020 7:35:37 AM)
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương (3/27/2020 9:47:28 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1/17/2020 2:58:14 PM)
Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Hải Dương Lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2022 (8/29/2019 8:31:21 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019 (4/4/2019 4:32:01 PM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (1/30/2019 4:25:46 PM)
Hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 (9/10/2018 11:50:57 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son