SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Thanh tra - Pháp chế

1/21/2022 3:12:26 AM
Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2021, Sở Công Thương đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện sơ hở trong quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục.
 

Năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt và đột xuất theo yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định. Nội dung thanh, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; kiểm tra sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và sử dụng hóa chất; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp...

Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện là 13 cuộc (thanh tra: 05 cuộc; kiểm tra: 08 cuộc). Số đối tượng đã được thanh tra, kiểm tra 45 tổ chức (thanh tra: 09 tổ chức; kiểm tra: 36 tổ chức). Số cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải xử lý hành chính là 02 doanh nghiệp; ra 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tổng số tiền phạt 125 triệu đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 54 triệu đồng; ban hành quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn 06 tháng đối với 01 doanh nghiệp trong lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 quyết định đình chỉ có thời hạn 03 tháng đối với 01 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có sử dụng hóa chất. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 179 triệu đồng.

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Sở Công Thương đã làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý. Trên cơ sở đó đã đánh giá được những ưu điểm mà tổ chức, cá nhân đã đạt được; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện sơ hở trong quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân.

Năm 2022, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Tập trung phối hợp các ngành, địa phương quản lý có hiệu quả các mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo quy định. 

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021 (7/28/2021 9:41:15 AM)
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020 (9/29/2020 4:48:06 PM)
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh (4/6/2020 10:28:54 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (3/12/2019 4:28:23 PM)
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas (5/7/2018 8:44:04 AM)
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 (11/9/2017 2:22:24 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (1/13/2017 10:16:57 AM)
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 (12/20/2016 8:11:57 AM)
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí (11/14/2016 10:54:26 AM)
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương. (6/30/2016 4:25:46 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son