SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

8/18/2021 9:18:18 AM
Sở Công Thương thành lập Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh
Ngày 12/8/2021, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 1252/QĐ-SCT về thành lập Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và của tỉnh Hải Dương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện Phương án số 1210/PA-SCT của Sở Công Thương về đảm bảo cung ứng một số hàng hóa thiết yếu ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19, ngày 12/8/2021, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 1252/QĐ-SCT về thành lập Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo quyết định, Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu Sở Công Thương gồm 09 đồng chí. Tổ điều phối có trách nhiệm là đầu mối chủ trì, duy trì kết nối với các Sở, Ngành, địa phương có liên quan, sẵn sàng triển khai các hoạt động điều phối cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh. Nắm bắt sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu của các địa phương, nhất là khu vực đang áp dụng biện pháp giãn cách theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu; Thực hiện công tác điều tiết, cung ứng hàng hóa thiết yếu thông suốt tại các huyện, thành phố, thị xã có dịch với địa phương khác. Tổng hợp khó khăn vướng mắc phát sinh trong cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các huyện, thành phố, thị xã; tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh hướng xử lý tháo gỡ. Tham mưu các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản cho bà con nông dân khi có yêu cầu. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh khác về cung ứng, tiêu thụ hàng hóa nông sản.

Quyết định số 1252/QĐ-SCT có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron và đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19 (8/3/2022 10:59:58 AM)
Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) (7/16/2022 8:09:42 AM)
6 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2022 (7/15/2022 7:35:29 AM)
Tỉnh Hải Dương xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nhật Bản (7/13/2022 8:23:57 PM)
Kế hoạch triển khai một số hoạt động ATVSLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025 (6/30/2022 7:51:59 AM)
Sở Công Thương tích cực chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà (6/20/2022 11:48:35 AM)
Hải Dương tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 (5/30/2022 8:29:09 AM)
Chuẩn bị tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại và du lịch (5/26/2022 5:13:15 PM)
Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực ngành Công Thương năm 2022 (3/31/2022 1:56:16 AM)
Sở Công Thương hưởng ứng các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3/2022) (3/14/2022 10:36:13 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son