SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

Văn phòng

9/18/2020 7:48:08 AM
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP
Sở đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thể dục thể thao tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở để nắm bắt và thực hiện.
 
Vừa qua, Sở Công Thương đã tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

Sở Công Thương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thể dục thể thao tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở để nắm bắt và thực hiện. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện lồng ghép tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm, các cuộc họp sơ kết, tổng kết, Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn thanh niên, Hội thao Khối thi đua và tại các cuộc giao lưu, liên hoan, …

Những năm qua, lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cả về cơ sở vật chất và thời gian để khuyến khích và cổ vũ các hoạt động thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Sở đã bố trí phòng bóng bàn, sân cầu lông để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tham gia luyện tập sau giờ làm việc nhằm nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết, giúp đỡ, động viên lẫn nhau. Thường xuyên phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công tổ chức các buổi giao lưu thể thao dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Sở Công Thương thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn (Ảnh TT - TT)

Hằng năm, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở tích cực tham gia Hội thao Khối thi đua Cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế; các giải hội thao do Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn ngành tổ chức. Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện của mỗi cá nhân, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cũng tích cực tham gia các hoạt động luyện tập, giao lưu thể dục thể thao tại địa phương nơi cư trú.

Những năm gần đây, hoạt động thể dục thể thao tại Sở Công Thương ngày càng thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Qua đó, sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được cải thiện; tinh thần được nâng cao; tình đoàn kết, gắn bó và sự sẻ chia được củng cố. Đây là những yếu tố tích cực, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hăng hái lao động, học tập và rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 của Sở Công Thương (9/22/2020 9:37:04 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son