SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Thanh tra - Pháp chế

9/29/2020 4:48:06 PM
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020
Các lĩnh vực thanh, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí và chấp hành các quy định của Luật Điện lực.
 
9 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về các lĩnh vực thương mại thuộc ngành Công Thương quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội. Song song với đó, Sở Công Thương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo xử lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình và quy định, không để tình trạng đơn thư kéo dài,vượt cấp, tái khiếu tố.

Đến hết tháng 9 năm 2020, Sở đã và đang thực hiện 04 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 02 cuộc đang thực hiện; 02 cuộc đã thực hiện. 39 đối tượng được thanh tra, kiểm tra gồm các lĩnh vực:

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với 08 tổ chức; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với 06 tổ chức; thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với 15 tổ chức trên địa bàn huyện Nam Sách; thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với 10 tổ chức trên địa bàn huyện Kim Thành.

3 tháng cuối năm 2020, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí và việc chấp hành các quy định của Luật Điện lực... Tập trung phối hợp với các ngành, địa phương quản lý hiệu quả các mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo quy định.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (1/21/2022 3:12:26 AM)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021 (7/28/2021 9:41:15 AM)
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh (4/6/2020 10:28:54 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (3/12/2019 4:28:23 PM)
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas (5/7/2018 8:44:04 AM)
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 (11/9/2017 2:22:24 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (1/13/2017 10:16:57 AM)
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 (12/20/2016 8:11:57 AM)
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí (11/14/2016 10:54:26 AM)
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương. (6/30/2016 4:25:46 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son